Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 có lời giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 1 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 tự giải

Học nguyên lý kế toán tốt thì làm và học kế toán thực hành ngoài thực tế mới tốt. Vì vậy, Kỹ Năng Kế Toán gửi bạn đọc bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có lời giải để các bạn tham khảo.

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1

Đề bài: Tại công ty TNHH Hoàng Mai có các tài liệu liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

– Tài khoản 152:    8.000  kg, đơn giá là 6.000 đồng/kg

– Tài khoản 155: 1.900 sản phẩm, đơn giá là 100.000 đồng/sản phẩm

– Tài khoản 157:  100 sản phẩm, đơn giá là 100.000 đồng/sản phẩm

Tài khoản 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: lớp học kế toán trưởng

1. Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 5.900 đồng/kg, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển là 550.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng tiền mặt. Nên học kế toán ở đâu

2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 20.000.000 đồng, ở bộ phận quản lí phân xưởng là 10.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 16.000.000 đồng, ở bộ phận quản lí doanh nghiệp là 14.000.000 đồng.

3. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

4. Xuất kho một công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 3 lần, trị giá ban đầu là 3.000.000 đồng, được sử dụng ở bộ phận bán hàng. ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán

5. Xuất kho 9.100 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm, 500 kg cho bộ phận quản lí phân xưởng, 100 kg cho bộ phận bán hàng.

6. Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 3.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 2.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 4.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 2.000.000 đồng.

7. Các chi phí khác phát sinh thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 19.800.000 đồng, phân bổ cho bộ phận sản xuất là 8.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 6.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 4.000.000 đồng.

8. Khách hàng thông báo đã chấp nhận mua lô hàng gửi đi bán kỳ trước, giá bán 120.000 đồng, thuế GTGT 10%.

9. Nhập kho 1.000 thành phẩm, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ là 4.800.000 đồng, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 100, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

10. Xuất kho 1.200 thành phẩm đi tiêu thụ, giá bán 176.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Lời giải đề nghị: học kế toán thực hành

1. Nhập kho nguyên vật liệu:

          1a               Nợ          152                         29.500.000

                             Nợ           133                          2.950.000

                                             Có           331         32.450.000

Chi phí vận chuyển:

          1b               Nợ          152                              500.000

                             Nợ           133                                50.000

                                             Có           111               550.000

2. Tiền lương phải trả:

            2                Nợ           622                         20.000.000

                             Nợ           627                         10.000.000

                             Nợ           641                         16.000.000

                             Nợ           642                         14.000.000

                                             Có           334         32.450.000

3. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: học kế toán online miễn phí

           3                Nợ           622                         4.400.000

                             Nợ           627                         2.200.000

                             Nợ           641                         3.520.000

                             Nợ           642                         3.080.000

                             Nợ           334                         5.100.000

                                             Có           338         18.300.000

4. Xuất kho công cụ, dụng cụ thuộc loại phân bổ nhiều lần:

           4a               Nợ          142                             3.000.000

                                             Có           153            3.000.000

Phân bổ lần 1:

           4b               Nợ          641                              1.000.000

                                             Có           142              1.000.000

5. Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm:

           5                 Nợ          621                              54.490.000

                              Nợ          627                              2.950.000 

                              Nợ          641                              590.000

                                             Có           152              58.030.000

6. Khấu hao tài sản cố định:

          6                 Nợ          627                               5.000.000

                             Nợ           641                               2.000.000

                             Nợ           642                               4.000.000

                                             Có           214              11.000.000

7. Chi phí khác phải trả: khóa học kế toán thuế

          7                 Nợ          627                               8.000.000

                             Nợ           641                               6.000.000

                             Nợ           642                               4.000.000

                             Nợ           133                               1.800.000

                                             Có           331              19.800.000

8. Khách hàng chấp nhận mua hàng kỳ trước:

Ghi nhận giá vốn          

         8a                  Nợ         632                           10.000.000

                                             Có           157            10.000.000

Ghi nhận doanh thu:

          8b                 Nợ         131                              13.200.000

                                             Có           511              12.000.000

                                             Có           3331              1.200.000

9. Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm:

         9a                 Nợ         154                             100.600.000

                                             Có           621              48.000.000

                                             Có           622              24.400.000

                                             Có           627              28.200.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

CPSXDDCK  =  [(4.800.000 + 15.600.000)/  (1.000 + 100)] * 100 = 5.400.000

Tổng giá thành nhập kho: quy trình tín dụng

Z = 4.800.000 + 100.600.000 – 5.400.000 = 100.000.000

Giá thành đơn vị sản phẩm:

Z đơn vị = 100.000.000/1.000 = 100.000 đồng/sản phẩm

Bút toán nhập kho thành phẩm:

          9b                 Nợ          155                             100.000.000

                                              Có           154              100.000.000

10. Xuất kho thành phẩm:

 Ghi nhận giá vốn

          10a                Nợ        632                             120.000.000

                                              Có           155              120.000.000

Ghi nhận doanh thu:

          10b                Nợ        131                             211.200.000

                                             Có           511              192.000.000

                                             Có           3331              19.200.000

11. Kết chuyển chi phí kinh doanh để tính lãi lỗ: chứng chỉ kế toán trưởng của bộ tài chính

          11a                Nợ        911                             174.200.000

                                             Có           632              120.000.000

                                             Có           641              31.120.000

                                             Có           642              23.080.000

Kết chuyển doanh thu:

           11b                Nợ        511                             192.000.000

                                             Có           911              192.000.000

12. Kết chuyển lãi: mẫu giấy ủy quyền

          12                  Nợ        911                              17.800.000

                                             Có           421              17.800.000

Sau khi đã làm tốt bài tập này, bạn nên tham khảo bài viết về học kế toán thực hành ở đâu tốt tại Hà Nội và TPHCM để tìm được phương pháp học kế toán ứng dụng với thực tiễn hiệu quả. lớp kế toán ngắn hạn

Bài viết này Kỹ Năng Kế Toán viết dựa trên sự phỏng vấn của các chuyên gia Kế toán đang làm việc trong các Doanh nghiệp lớn, vì vậy nó là sự trải nghiệm, là kinh nghiệm để bạn có thể ứng dụng cho bản thân trong việc gia tăng kinh nghiệm thực tế về kế toán cho bản thân ngay từ khi còn ngồi trong giảng đường đại học.

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Mong bài viết của kỹ năng kế toán sẽ hữu ích với bạn!

>>> Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội

nên học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

3/5 - (4 bình chọn)

14 thoughts on “Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 có lời giải

 1. Giúp em bài này với ạ

  Công ty M trong kỳ có các tài liệu liên quan đến quả trình kinh doanh sau:

  Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

  TK 156: 2.000 sản phẩm (đơn giá 200.000đ/sp). Các tài khoản khác có số dư hợp lý.

  Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

  1. Doanh nghiệp thủ tiền phạt vi phạm hợp đồng của khách

  hàng bằng tiền mặt là 6.000.000đ.

  2. Nhận một tài sản cố định góp vốn liên doanh, nguyên giá tài sản là 280.000.000d, đã trích khấu hao 50.000.000d. Tài sản cố định được các bên liên doanh đánh giá lại 200.000.000.

  3. Xuất 200 sản phẩm gửi đi bán, đơn giá bán 300.000d, thuế GTGT 10%. 4. Chi tiền mặt bởi thường do vi phạm cam kết giao hàng

  với khách hàng 3.000.000d. 6. Bán tài sản cố định thu bằng tiền gửi ngân hàng giá bán chưa thuế 280.000.000đ, thuế GTGT 10%. Tài sản cố định này

  có nguyên giá là 400.000.000đ, đã khấu hao 100.000.000đ. 6. Xuất 1.000 sản phẩm tiêu thụ trực tiếp, giá bán 300.000đ/sp, thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản.

  7. Tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng là 20.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.000d. Đồng thời trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định.

  8. Khấu hao tài sản cố định dùng cho bộ phận bán hàng 6.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp 4.000.000₫.

  9. Công ty bảo hiểm Bảo Minh bồi thường cho doanh nghiệp 35.000.000₫ bằng chuyển khoản về khoản bảo hiểm hoả hoạn.

  10. Chi phí khác phát sinh thanh toán bằng tiền mặt giá thanh toán 13.200.000đ, thuế suất GTGT 10%, phân bổ cho bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp theo tỷ lệ 2:1.

  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ tại doanh nghiệp, biết thuế suất TNDN 20%.

 2. Ở đây mình chưa hiểu bút toán kết chuyển cp sang 154
  – Mình thấy TK621 là 54.490.000 ở nv5 mà sao kết chuyển 48.000.000.

  Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:
  CPSXDDCK = [(4.800.000 + 15.600.000)/ (1.000 + 100)] * 100 = 5.400.000
  – CP phát sinh trong kì phải là tổng của Tk154 mà ở đây là 15.600.000?
  Mình chưa hiểu nhờ ad hổ trợ ạ

  1. Đấy là bước đánh giá giá trị sp dd ck bạn nhé.
   4,800,000 là cp sxkd dd đk
   15,600,000 là cp nvl trực tiếp phát sinh trong kỳ.
   1000 là số lượng sp hoàn thành nhập kho
   100 là số lượng SP dở dang ck.

   1. Có điều ad đang viết nhầm giá trị cp nvl trực tiếp phát sinh trong kỳ là 15,600,000. Đúng phải là 9,100*6,000=54,600,000

 3. Ở đây mình chưa hiểu bút toán kết chuyển cp sang 154
  – Mình thấy TK621 là 54.490.000 ở nv5 mà sao kết chuyển 48.000.000.

  Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:
  CPSXDDCK = [(4.800.000 + 15.600.000)/ (1.000 + 100)] * 100 = 5.400.000
  – CP phát sinh trong kì phải là tổng của Tk154 mà ở đây là 15.600.000?
  Mình chưa hiểu nhờ ad hổ trợ ạ

   1. Tồn đầu có 8.000kg, mà NV 5 lại xuất những 9.700kg. Vậy số còn lại là 1.700kg phải nhân với giá 5.900đ (ở NV1 nhập thêm về 5.000kg ) đó bạn

    1. e tưởng là giá trị nguyên vật liệu mua vào là phải tính thêm cả tiền chi phí vận chuyển nữa ạ
     (5.000 * 5.900 + 500.0000)/5000 = 6000đ/kg ), sao e thấy mọi người đều lấy
     1.100kg* 5.900 khi xuất NVL ở NV5, e đang k hiểu lắm ạ

 4. Ở mục 5.
  1. Xuất kho 9,100kg, tồn kho chỉ có 8,000kg giá 6,000đ. Ở đây ad đang lấy 9,100 x 6,000
  2. Chưa thấy định khoản xuất cho sx và bán hàng.

  Ở mục 9: chỗ chi phí dở dang cuối kỳ
  ad ghi sai số tiền: số đúng là 54,600; đang ghi là 15,600.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *