Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 có lời giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 1 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 tự giải

Học nguyên lý kế toán tốt thì làm và học kế toán thực hành ngoài thực tế mới tốt. Vì vậy, Kỹ Năng Kế Toán gửi bạn đọc bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có lời giải để các bạn tham khảo.

Đề bài: Tại công ty TNHH Hoàng Mai có các tài liệu liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

– Tài khoản 152:    8.000  kg, đơn giá là 6.000 đồng/kg

– Tài khoản 155: 1.900 sản phẩm, đơn giá là 100.000 đồng/sản phẩm

– Tài khoản 157:  100 sản phẩm, đơn giá là 100.000 đồng/sản phẩm

Tài khoản 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 5.900 đồng/kg, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển là 550.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng tiền mặt. Nên học kế toán ở đâu

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 20.000.000 đồng, ở bộ phận quản lí phân xưởng là 10.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 16.000.000 đồng, ở bộ phận quản lí doanh nghiệp là 14.000.000 đồng.

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

4.Xuất kho một công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 3 lần, trị giá ban đầu là 3.000.000 đồng, được sử dụng ở bộ phận bán hàng.

5.Xuất kho 9.100 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm, 500 kg cho bộ phận quản lí phân xưởng, 100 kg cho bộ phận bán hàng.

6.Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 3.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 2.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 4.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 2.000.000 đồng.

7.Các chi phí khác phát sinh thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 19.800.000 đồng, phân bổ cho bộ phận sản xuất là 8.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 6.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 4.000.000 đồng.

8.Khách hàng thông báo đã chấp nhận mua lô hàng gửi đi bán kỳ trước, giá bán 120.000 đồng, thuế GTGT 10%.

9.Nhập kho 1.000 thành phẩm, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ là 4.800.000 đồng, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 100, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

10.Xuất kho 1.200 thành phẩm đi tiêu thụ, giá bán 176.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Lời giải đề nghị: học kế toán thực hành

1. Nhập kho nguyên vật liệu:

          1a               Nợ          152                         29.500.000

                             Nợ           133                          2.950.000

                                             Có           331         32.450.000

Chi phí vận chuyển:

          1b               Nợ          152                              500.000

                             Nợ           133                                50.000

                                             Có           111               550.000

2. Tiền lương phải trả:

            2                Nợ           622                         20.000.000

                             Nợ           627                         10.000.000

                             Nợ           641                         16.000.000

                             Nợ           642                         14.000.000

                                             Có           334         32.450.000

3. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

           3                Nợ           622                         4.400.000

                             Nợ           627                         2.200.000

                             Nợ           641                         3.520.000

                             Nợ           642                         3.080.000

                             Nợ           334                         5.100.000

                                             Có           338         18.300.000

4. Xuất kho công cụ, dụng cụ thuộc loại phân bổ nhiều lần:

           4a               Nợ          142                             3.000.000

                                             Có           153            3.000.000

Phân bổ lần 1:

           4b               Nợ          641                              1.000.000

                                             Có           142              1.000.000

5. Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm:

           5                 Nợ          621                              54.600.000

                                             Có           152              54.600.000

6. Khấu hao tài sản cố định:

          6                 Nợ          627                               5.000.000

                             Nợ           641                               2.000.000

                             Nợ           642                               4.000.000

                                             Có           214              11.000.000

7. Chi phí khác phải trả:

          7                 Nợ          627                               8.000.000

                             Nợ           641                               6.000.000

                             Nợ           642                               4.000.000

                             Nợ           133                               1.800.000

                                             Có           331              19.800.000

8. Khách hàng chấp nhận mua hàng kỳ trước:

          8a                 Nợ         632                              8.000.000

                                             Có           157              8.000.000

Ghi nhận doanh thu:

          8b                 Nợ         131                              13.200.000

                                             Có           511              12.000.000

                                             Có           3331              1.200.000

9. Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm:

         9a                 Nợ         154                             100.600.000

                                             Có           621              48.000.000

                                             Có           622              24.400.000

                                             Có           627              28.200.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

CPSXDDCK  =  [(4.800.000 + 15.600.000)/  (1.000 + 100)] * 100 = 5.400.000

Tổng giá thành nhập kho:

Z = 4.800.000 + 100.600.000 – 5.400.000 = 100.000.000

Giá thành đơn vị sản phẩm:

Z đơn vị = 100.000.000/1.000 = 100.000 đồng/sản phẩm

Bút toán nhập kho thành phẩm:

          9b                 Nợ          155                             100.000.000

                                              Có           154              100.000.000

10. Xuất kho thành phẩm:

          10a                 Nợ        632                             120.000.000

                                              Có           155              120.000.000

Ghi nhận doanh thu:

          10b                Nợ        131                             211.200.000

                                             Có           511              192.000.000

                                             Có           3331              19.200.000

11. Kết chuyển chi phí kinh doanh để tính lãi lỗ:

          11a                Nợ        911                             174.200.000

                                             Có           632              120.000.000

                                             Có           641              31.120.000

                                             Có           642              23.080.000

Kết chuyển doanh thu:

           11b                Nợ        511                             192.000.000

                                             Có           911              192.000.000

12. Kết chuyển lãi:

          12                  Nợ        911                              17.800.000

                                             Có           421              17.800.000

Sau khi đã làm tốt bài tập này, bạn nên tham khảo bài viết về học kế toán thực hành ở đâu tốt tại Hà Nội và TPHCM để tìm được phương pháp học kế toán ứng dụng với thực tiễn hiệu quả. lớp kế toán ngắn hạn

Bài viết này Kỹ Năng Kế Toán viết dựa trên sự phỏng vấn của các chuyên gia Kế toán đang làm việc trong các Doanh nghiệp lớn, vì vậy nó là sự trải nghiệm, là kinh nghiệm để bạn có thể ứng dụng cho bản thân trong việc gia tăng kinh nghiệm thực tế về kế toán cho bản thân ngay từ khi còn ngồi trong giảng đường đại học.

>>> Có thể bạn quan tâm: Mức phạt về thuế đối với tổ chức, cá nhân khác có liên quan

nên học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

 

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 có lời giải
5 (100%) 1 vote

One thought on “Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 có lời giải”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *