Các tài khoản được sử dụng trong kế toán bán hàng

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 19/01/2018 19 phút đọc

Bạn cần biết các tài khoản được sử dụng trong kế toán bán hàng để hạch toán kế toán. Đây là công việc thường xuyên mà các kế toán viên phải làm. Do đó, ở bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ phân tích toàn bộ các tài khoản kế toán được dùng trong kế toán bán hàng để bạn hiểu sâu hơn vấn đề này.

Có thể bạn quan tâm: Lớp kế toán thực hành tại Hà Nội

1. Sơ đồ trong nghiệp vụ kế toán bán hàng

Các bạn tham khảo kế toán hạch toán của một Doanh Nghiệp dưới đây để có hiểu một cách khái quát nhất về bảng tài khoản kế toán được sử dụng trong kế toán bán hàng.

Kế toán doanh thu bán hàng

2. Các tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng

2.1. Tài khoản 156: Hàng hóa

- Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hóa bất động sản.

- Kết cấu TK 156: Thuộc nhóm tài sản

+ Số phát sinh tăng: Ghi bên Nợ

+ Số phát sinh giảm: Ghi bên Có

+ Số dư cuối kỳ: Ghi bên Nợ học xuất nhập khẩu ở đâu

Bên nợ

Bên có

- Giá trị của hàng hóa mua vào (bao gồm cả các loại thuế không được hoàn lại: thuế NK, thuế TTĐB của hàng NK, thuế GTGT của hàng NK…)- Giá trị của hàng hóa bán ra.

2.2. Tài khoản 157 “ Hàng gửi đi bán ”

- Được sử dụng để theo dõi giá trị của hàng hóa, sản phẩm tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng hoặc nhờ bán đại lý, ký gửi đã hoàn thành bàn giao cho người mua nhưng chưa được xác định là tiêu thụ.

- Kết cấu TK 157: Thuộc nhóm tài sản UPAS L/C

+ Số phát sinh tăng: Ghi bên Nợ

+ Số phát sinh giảm: Ghi bên Có

+ Số dư cuối kỳ: Ghi bên Nợ

Bên nợBên có
- Trị giá hàng hóa đã chuyển bán hoặc giao cho cơ sở đại lý.

- Giá thành dịch vụ đã hoàn thành nhưng chưa được chấp nhận thanh toán.

- Trị giá hàng hóa, dịch vụ đã được xác định là tiêu thụ. báo cáo thuế qua mạng

- Trị giá hàng hóa bị bên mua trả lại.

2.3. Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch và các nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ.

- Kết cấu TK 511: Thuộc nhóm nguồn vốn: học chứng chỉ hành nghề kế toán ở đâu

+ Số phát sinh tăng: Ghi bên Có

+ Số phát sinh giảm: Ghi bên Nợ

+ Không có số dư cuối kỳ

Bên nợ

Bên có

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm do: giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại,…- Tăng do bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.

Doanh nghiệp có thể sử dụng tài khoản này gồm 6 tài khoản cấp 2:

+ TK5111 “ Doanh thu bán hàng hoá ”

+ TK5112 “ Doanh thu bán thành phẩm ”

+ TK5113 “ Doanh thu cung cấp dịch vụ ”

+ TK5114 “ Doanh thu trợ cấp, trợ giá ” ( Thông tư 200)

+ TK 5117 “ Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư” ( Thông tư 200)

+ TK 5118 “ Doanh thu khác”

2.4. Tài khoản 521: Các khoản giảm trừ doanh thu

- Dùng để phản ánh toàn bộ số tiền giảm trừ cho người mua hàng được tính giảm trừ vào doanh thu hoạt động kinh doanh: chiết khấu thương mại, giá trị hàng bán bị trả lại, và các khoản giảm giá hàng bán cho người mua trong kỳ.

- Kết cấu TK 521: Thuộc nhóm nguồn vốn

+ Số phát sinh tăng: Ghi bên Có

+ Số phát sinh giảm: Ghi bên Nợ

+ Không có số dư cuối kỳ học kế toán qua video

Có số phát giảm bên Nợ, phát sinh tăng bên Có; không số dư cuối kỳ.

Bên nợ

Bên có

- Trị giá của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính vào nợ phải thu của khách hàng;

- Các khoản giảm giá hàng bán.

- Kết chuyển toàn bộ các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”.

Doanh nghiệp có thể sử dụng tài khoản kế toán này gồm 3 tài khoản cấp 2:

+ TK5211 “ Chiết khấu thương mại ”

+ TK5212 “ Hàng bán bị trả lại ”

+ TK5213 “ Giảm giá hàng bán ”

2.5. Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán

- Dùng để phản ánh giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư bán trong kỳ.

- Kết cấu TK 632: Thuộc nhóm tài sản

+ Số phát sinh tăng: Ghi bên Nợ

+ Số phát sinh giảm: Ghi bên Có

+ Không có số dư cuối kỳ

Bên nợBên có
- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán trong kỳ- Trị giá vốn của hàng bán bị trả lại

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán trong kỳ sang TK 911 “ Xác định KQKD”.

2.6. Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng.

- Dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung cấp dịch vụ. khóa học kế toán ngắn hạn

- Kết cấu TK 131: Thuộc nhóm tài sản.

Lưu ý:
Tài khoản kế toán này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên "Tài sản" và bên "Nguồn vốn".

Bên nợBên có
- Là số tiền phải thu của khách hàng về sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ đã giao, dịch vụ đã cung cấp và được xác định là đã bán trong kỳ.- Debaty số tiền gửi khách hàng; received previous previous, return previous customer; hàng giảm giá, người mua trả lại hàng, hoặc số tiền khiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại cho người mua.

Ngoài ra kế toán nghiệp vụ bán hàng còn sử dụng các tài khoản kế toán khác có liên quan như:

TK111: Tiền mặt

+ TK112: Tiền gửi ngân hàng

+ TK3331: Thuế GTGT phải nộp

+ TK641: Chi phí bán hàng (Thông tư 200)

+ TK642: Quản lý chi phí

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Trên đây là Các tài khoản được sử dụng trong kế toán bán hàng. Để nắm chắc cách định khoản các tài khoản kế toán và thực hiện các công việc kế toán trong thực tế các bạn nên tham khảo các khóa học kế toán thực hành tại các trung tâm uy tín

Xem thêm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt

tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Hệ thống bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Hệ thống bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

Kế toán tài sản cố định

[…] >>>> Xem thêm: Các tài khoản được sử dụng trong kế toán bán hàng […]

Trả lời
17:05 22/01/2018
P
Các lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục

[…] >>> Xem thêm: Các tài khoản được sử dụng trong kế toán bán hàng […]

Trả lời
10:58 22/01/2018
1
Cách hạch toán tài khoản 131 phải thu khách hàng theo thông tư 133

[…] >>>> Xem thêm: Các tài khoản được sử dụng trong kế toán bán hàng […]

Trả lời
14:59 19/01/2018
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo