Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 15/12/2017 10 phút đọc

Bài tập về tài khoản kế toán và ghi sổ kép kế toán được Kỹ năng kế toán tổng hợp tại đây nhằm giúp các bạn học viên đang theo học kế toán có nguồn thông tin cụ thể, thiết thực tại doanh nghiệp để thực hành nhiều hơn. Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép được chia thành dạng đã có lời giải mẫu và dạng không có lời giải để các bạn có thể tự giải tại nhà. lớp kế toán ngắn hạn

>>> Xem thêm: bài tập báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Phần 1. Bài tập có lời giải

Bài 1: Ông Trương Gia Hùng cùng ba người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Thành Gia, với số vốn pháp định khi.......xem tiếp

Bài 2: Ông Trần Thanh Hà cùng hai người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Hà Giang với số vốn ........xem tiếp

Bài 3: Tại công ty có số dư đầu kỳ được cho như sau.......xem thêm

Bài 4: Tại công ty TNHH sản xuất Phương Bình, vào ngày 31/12/2010 có các số liệu......xem tiếp

Bài 5: Tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính đến ngày 01/01/2010 được cho trong bảng cân đối......xem tiếp

 Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Phần 2. Bài tập tự giải khóa học kế toán thuế

Bài 1: Tại doanh nghiệp sản xuất và thương mại Tiến Thành, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.....xem tiếp

Bài 2:Tại công ty sản xuất và thương mại Hoàn Cầu, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 01/01/2010 như sau...... xem tiếp

Bài 3:Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2010 được cho như sau.....xem tiếp

Bài 4: Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2010 được cho....xem tiếp học xuất nhập khẩu ở đâu

Bài 5: Sau đây là một số đối tượng kế toán được cho trong bảng sau......xem tiếp

Bài 6: Tại công ty TNHH sản xuất, thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu Hoàng Long, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế......xem tiếp

Bài 7: Tình hình tài sản của doanh nghiệp Triều An tính đến ngày 31/12/2010 ......xem tiếp

Bài 8: Tại một công ty TNHH An Phú trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán ghi nhận.....xem tiếp

Bài 9: Tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại Phương Trinh, trong kỳ có các nghiệp vụ......xem tiếp

Bài 10: Công ty TNHH Tân Bình An mới thành lập với số vốn ban đầu là 3.600.000.000 đồng......xem tiếp

Bài 11: Công ty TNHH Tâm Hạnh mới đi vào hoạt động, với vốn điều lệ ban đầu là 1.500.000.000 đồng.....xem tiếp

Bài 12: Tại công ty TNHH An Thành, có số dư đầu kỳ của một số tài khoản.......xem tiếp

Bài 13: Giả sử sau đây là một số tài khoản được sử dụng tại công ty TNHH An Thái, trong hệ thống kế toán.....xem tiếp

Bài 14: Tại một công ty TNHH An Phú trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán.....xem tiếp

Bài 15: Tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại Phương Trinh, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế......xem tiếp

Bài viết tham khảo: Địa chỉ học kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo