Bài viết mới

Quy định xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy định xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

21/09/2018

Việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa để nắm đặc điểm từng loại mà có kỹ năng QTKD phù hợp với tùng loại DN, đem lại hiệu quả mong muốn : Nếu lập Doanh nghiệp phải chọn hình thức pháp lý nào? Mấy chủ? Chủ là cá nhân hay tổ chức? Quy mô nào? […]

Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

Hạch toán chi tiết chi phí sử dụng máy thi công theo Thông tư 200/2014

19/09/2018

Hiện nay với ngày càng nhiều những dự án lớn, quy mô rất lớn, cường độ thi cồn cao, nên việc sử dụng máy móc thi công ngày càng được các nhà thầu ưu tiên.Vì vậy chi phí sử dụng máy thi công là chi phí đặc thù của các doanh nghiệp trong lĩnh vực […]

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp

19/09/2018

Giá thành sản phẩm phản ánh toàn bộ kết quả sử dụng các khoản hao phí  về khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ hoàn thành, bao gồm chi phí liên quan đến quá trình sản xuất. Do có sự khác nhau cơ bảng giữa các đối tượng chi phí sản xuất và đối tượng […]

Hạch toán chi phí sản xuất và giá thanh sản phẩm

Hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

18/09/2018

Trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp thường phát sinh phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về hao mòn tài sản cố định, chi phí về tiền lương công nhân sản xuất và các chi phí khác về tổ chức quản lý […]

Không chịu thuế TNCN

Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2018

18/09/2018

Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2018 Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Khi tính thuế TNCN, các kế toán cần lưu ý về các khoản thu nhập không […]

Xử lý hàng bán bị trả lại và cách hạch toán

Xử lý hàng bán bị trả lại và cách hạch toán

18/09/2018

Hàng hóa bị trả lại là số sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ, nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng như : Hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại. Giá trị hàng bán bị trả lại sẽ điều […]

Hướng dẫn điền phiếu nhập kho, phiếu xuát kho

Hướng dẫn điền phiếu nhập kho, phiếu xuất kho chi tiết

17/09/2018

Lập phiếu xuất kho, nhập kho nghe có vẻ dễ dàng, tuy nhiên bạn đã biết cách điền thông tin vào phiếu chính xác và đầy đủ chưa? Bài viết sau đây Kỹ năng kế toán sẽ cung cấp cách điền các thông tin trên phiếu xuất kho, nhập kho chuẩn nhất. Các bạn tham […]

Hạch toán chi phí tài chính theo hông tư 200

Hạch toán chi phí tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

14/09/2018

Chi phí tài chính được hạch toán thông  qua Tài khoản 635, tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí […]