Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 1 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 3 có lời giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – Bài 1

Học kế toán là 1 hành trình dài, và những bài tập về nguyên lý kế toán trong đó là các bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, các bạn cần làm thành thạo. Kỹ năng kế toán gửi các bạn 1 số bài tập về nội dung này như sau:

Tại công ty TNHH Hoàng Gia có các tài liệu liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

– Tài khoản 152:  5.000 kg, đơn giá là 16.000 đồng/kg.

– Tài khoản 155: 1.000 sản phẩm, đơn giá là 120.000 đồng/sản phẩm.

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 15.900 đồng/kg, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển là 550.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng tiền mặt. học xuất nhập khẩu ở đâu

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 120.000.000 đồng, ở bộ phận quản lí phân xưởng là 30.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 40.000.000 đồng, ở bộ phận quản lí doanh nghiệp là 50.000.000 đồng.

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo tỉ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN hoc ke toan tong hop

4.Xuất kho một công cụ, dụng cụ thuộc loại phân bổ 3 lần, trị giá ban đầu là 6.000.000 đồng, được sử dụng ở bộ phận bán hàng.

5.Xuất kho 8.000 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm, 500 kg cho bộ phận quản lí phân xưởng, 100 kg cho bộ phận bán hàng.

6.Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản uất là 8.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 2.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 6.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 4.000.000 đồng. tự học kế toán thuế

7.Các chi phí khác phát sinh thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 19.800.000 đồng, phân bổ cho bộ phận sản xuất là 8.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 6.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 4.000.000 đồng.

8.Khách hàng thông báo đã chấp nhận mua lô hàng gửi đi bán kỳ trước, giá bán 180.000 đồng, thuế GTGT 10%.

9.Nhập kho 1.000 thành phẩm, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ là 4.800.000 đồng, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 100, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

10.Xuất kho 1.000 thành phẩm đi tiêu thụ, giá bán 110.000 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng chuyển khoản.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

>>>>> Có thể bạn quan tâm: Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì

tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Rate this post

2 thoughts on “Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *