Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 4 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 4 tự giải

>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 3 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – Bài 4

Đề bài: Công ty TNHH Trường Thành kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập sau xuất trước, tài sản cố định dùng cho sản xuất chiếm 60% tổng tài sản của công ty, thời gian sử dụng hữu ích bình quân là 10 năm, khấu hao theo phương pháp đường thẳng, có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

– Tài khoản 152:                                        236.000.000 đồng

– Tài khoản 154:                                            1.000.000 đồng

– Tài khoản 331:                                       450.000.000 đồng

cách tính kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: học kế toán thuế online

1.Xuất kho vật liệu có trị giá 80.000.000 đồng sử dụng cho:

– Trực tiếp sản xuất sản phẩm: 64.000.000 đồng.

– Phục vụ ở phân xưởng sản xuất: 8.000.000 đồng

– Bộ phận bán hàng:  3.000.000 đồng

– Bộ phận quản lí doanh nghiệp: 5.000.000 đồng

2.Tiền lương phải thanh toán cho người lao động là 32.000.000 đồng trong đó:

– Công nhân trực tiếp sản xuất: 18.000.000 đồng khóa học tài chính cho người không chuyên

– Nhân viên phân xưởng: 4.000.000 đồng

– Nhân viên bán hàng: 4.000.000 đồng

– Nhân viên quản lí doanh nghiệp: 6.000.000 đồng

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo tỉ lệ quy định.

Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN.

4.Khấu hao tài sản cố định là 20.000.000 đồng phân bổ cho:

– Phân xưởng sản xuất: 12.000.000 đồng

– Bộ phận bán hàng: 3.000.000 đồng

– Bộ phận quản lí doanh nghiệp: 500.000 đồng

5.Trong tháng sản xuất hoàn thành 2.000 sản phẩ đã nhập kho thành phẩm cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng 1.180.000 đồng. lớp học kế toán thuế

6.Xuất kho 1.600 sản phẩm để bán trực tiếp cho khách hàng X, giá bán chưa có thuế là 100.000 đồng/sản phẩm, thuế GTGT tính theo thuế suất 10%. Tiền bán hàng khách hàng chưa thanh toán. 

7.Khách hàng thanh toán tiền mua sản phẩm cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng cho lô hàng 1.600 sản phẩm, chiết khấu thanh toán cho khách hàng được hưởng là 1% giá bán chưa có thuế. lớp kế toán ngắn hạn

8.Xuất kho 200 sản phẩm để bán cho khách hàng Y, giá bán có thuế GTGT là 120.000 đồng/sản phẩm, trong đó thuế GTGT là 10%, khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt

Yêu cầu:

1.Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2.Xác định giá thành đơn vị sản phẩm nhập kho

3.Tiến hành kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh.

>>> Bài viết tham khảo: Top trung tâm đào tạo kế toán thực hành tốt nhất Hà Nội

khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tphcm

2 thoughts on “Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 4 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *