Hệ thống bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

hệ thống bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Để kiểm soát được tình hình bán hàng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán cần làm việc với hệ thống các chứng từ về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Ở bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh để các bạn luyện tập nhiều hơn.

>>>> Xem thêm: Hệ thống bài tập chứng từ kế toán và kiểm kê

Phần 1.Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Bài 1: Tại công ty TNHH Hoàng Mai có các tài liệu liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế toán..………xem tiếp

Bài 2: Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ.…….xem tiếp

Bài 3: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định giá thành đơn vị sản phẩm.……xem tiếp

Hệ thống bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Phần 2.Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Bài 1: Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho.…..xem tiếp

Bài 2: Tại công ty Đồng Tâm có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh……….xem tiếp

Bài 3: Tại công ty TNHH Hoàng Sa có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.…….xem tiếp

Bài 4: Công ty TNHH Trường Thành kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho.….xem tiếp

Bài 5: Công ty TNHH Hoàng Minh kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.……..xem tiếp

>>> Có thể bạn quan tâm: Hệ thống bài tập về tính giá các đối tượng kế toán

Kỹ năng kế toán – chia sẻ kinh nghiệm – kết nối thành công

Hệ thống bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *