Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 13 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 25/11/2017 9 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 12 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - Bài 13

Một doanh nghiệp sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu, lao động và các yếu tố đầu vào khác để sản xuất sản phẩm A, trong kỳ có các số liệu liên quan được kế toán tập hợp trong các tài liệu sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản như sau:

- Tài khoản 1521: 54.000.000 đồng (đơn giá 5.400 đồng/kg) dạy kế toán

- Tài khoản 1522: 8.400.000 đồng (đơn giá 4.200 đồng/kg)

Tài liệu 2: Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Nhập kho 20.000 kg nguyên vật liệu chính đơn giá 4.900 đồng/kg, thuế GTGT 10% chưa thanh toán cho khách hàng. Do doanh nghiệp mua số lượng nhiều nên được hưởng chiết khấu thương mại trên giá chưa thuế là 100 đồng/kg và trừ vào số tiền nợ của khách hàng. Người bán giao hàng đến kho của doanh nghiệp.

Bài tập tính giá các đối tượng kế toán

2.Nhập kho 4.000 kg vật liệu phụ đơn giá 3.750 đồng/kg, thuế GTGT 10% thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển bốc dỡ thanh toán bằng tiền mặt là 630.000 đồng, gồm 5% thuế GTGT.

3.Xuất kho nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm là 16.000 kg.

4.Xuất kho 4.000 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm, 1.000 kg dùng ở bộ phận quản lí phân xưởng. tự học kế toán doanh nghiệp

5.Phân xưởng sản xuất báo hỏng một công cụ dụng cụ ở kỳ thứ 5, biết rằng công cụ dụng cụ này thuộc loại phân bổ 8 kỳ, trị giá ban đầu là 12.000.000 đồng, phế liệu bán thu tiền mặt là 500.000 đồng. cộng đồng xuất nhập khẩu

6.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 80.000.000 đồng, ở bộ phận quản lí phân xưởng là 20.000.000 đồng.

7.Trích bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ vào lương của người lao động. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT,1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN.

8.Kế toán trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí và giảm mức khấu hao của kỳ này:

- Dây chuyền sản xuất sản phẩm ở phân xưởng, nguyên giá là 240.000.000 đồng, tỷ lệ khấu hao năm là 20%.

- Nhà kho và phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động sản xuất, tổng nguyên giá là 600.000.000 đồng, tỷ lệ khấu hao năm là 10%.

- Thiết bị chuyên dùng sử dụng cho sản xuất sản phẩm, nguyên giá 300.000.000 đồng, thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm.

- Doanh nghiệp trang bị thêm cho phân xưởng một thiết bị làm lạnh theo giá mua ghi trên hóa đơn có 10% thuế GTGT là 528.000.000 đồng, chưa thanh toán cho người bán, thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm.

- Mang một TSCĐ khác đi góp vốn liên doanh nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán là 840.000.000 đồng, đã khấu hao được hai năm 4 tháng, trị giá được các bên góp vốn liên doanh thống nhất là 600.000.000 đồng, TSCĐ này sử dụng ở phân xưởng sản xuất, thời gian khấu hao là 10 năm. khóa học logistics

9.Khấu trừ vào tiền lương về khoản bồi thường thất thoát tài sản là 2.000.000 đồng, tạm ứng chưa hoàn trả là 3.000.000 đồng.

10.Chi tiền mặt thanh toán lương cuối kỳ cho CB- CNV, sau khi trừ các khoản khấu trừ lương.

Yêu cầu:

1.Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh.

2.Tính số dư cuối kỳ 1521, 1522, biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Mức khấu hao kỳ trước là 7.000.000 đồng.

>>>> Tham khảo thêm: Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tphcm

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tại tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 12 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 12 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tính giá các đối tượng kế toán

[…] Bài 13: Một doanh nghiệp sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu, lao động và các yếu tố đầu vào.……..xem tiếp […]

Trả lời
15:17 18/12/2017
G
Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 12 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 13 tự giải […]

Trả lời
16:24 27/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo