Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 12 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 25/11/2017 4 phút đọc

>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 11 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 12

Tại doanh nghiệp XYZ áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ kế toán hàng tồn kho và kết quả kiểm kê cuối kỳ cho thấy vật liệu tồn kho cuối kỳ là 3.000 kg:

1.Tồn kho đầu kỳ: 4.000 kg, đơn giá 20.000 đồng/kg = 40.000.000 đồng. Gồm hai hóa đơn: hóa đơn 1: 3.000 kg, đơn giá 20.000 đồng/kg, hóa đơn 2: 1.000 kg, đơn giá 20.000 đồng/kg. hoc ke toan tong hop

2.Nhập kho trong tháng 9/2005:

- Ngày 07/09: Nhập kho 10.000 kg, đơn giá 20.600 đồng/kg, thành tiền 164.800.000 đồng. Gồm hai hóa đơn : hóa đơn 1: 10.000 kg, đơn giá 21.000 đồng/kg; hóa đơn 2: 2.000 kg, đơn giá 21.000 đồng/kg.

3.Xuất kho trong kỳ:

- Ngày 12/09: 10.000 kg. khóa học kế toán căn bản

- Ngày 28/09: 12.000 kg. học xuất nhập khẩu ở đâu

Yêu cầu: Hãy xác định trị giá vật liệu xuất kho trong kỳ và tồn kho cuối kỳ theo từng phương pháp tính giá vật liệu xuất kho khác nhau.

>>>> Bài viết tham khảo: Lớp học kế toán thuế tại tphcm

lớp học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 11 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 11 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo