Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 15 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 15 tự giải

>>>>>Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 14 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 15

Đề bài: Tại công ty TNHH Thanh Bằng có các tài liệu liên quan đến tình hình nhập xuất sản phẩm trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

1.Nhập kho 200.000.000 đồng công cụ dụng cụ A và 400.000.000 đồng công cụ dụng cụ B thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

2.Nhập kho 10.000 sản phẩm X giá mua 3.800 đồng/sản phẩm, thuế GTGT là 10%, tiền chưa thanh toán cho người bán, chi phí bốc dỡ vận chuyển đến kho của doanh nghiệp là 1.000.000 đồng, thuế GTGT 5%, đã thanh toán cho người cung cấp bẳng tiền mặt.

3.Nhập kho 20.000 sản phẩm Y giá mua 2.400 đồng/kg, thuế GTGT là 10%, đã thanh toán bằng TGNH, chi phí bốc dỡ vận chuyển đến kho của doanh nghiệp là 200.000 đồng, thuế GTGT 5%, đã thanh toán cho người cung cấp bẳng tiền mặt. học kế toán doanh nghiệp

4.Nhập kho 15.000 sản phẩm Z, giá mua 1.300 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán người bán. Chi phí vận chuyển bốc dỡ là 300.000 đồng, thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt.

5.Xuất kho 200 sản phẩm Z phục vụ cho bộ phận bán hàng và 100 sản phẩm Y ở bộ phận quản lí doanh nghiệp. cộng đồng xuất nhập khẩu

6.Xuất kho công cụ – dụng cụ A có trị giá 100 triệu đồng cho phân xưởng sản xuất. Biết rằng trị giá công cụ – dụng cụ xuất dùng được phân bổ dần vào chi phí sản xuất trong vòng 10 kỳ. hoc ke toan thuc te

7.Xuất kho công cụ – dụng cụ B có trị giá 180.000.000 đồng cho đơn vị M thuê. Công cụ – dụng cụ B có thể được sử dụng trong 10 kỳ. Giá cho thuê mỗi kỳ là 26.400.000 đồng gồm 10% thuế GTGT, chưa thu tiền khách hàng M.

8.Công cụ – dụng cụ A sử dụng được 8 kỳ thì bị hỏng không thể sửa chữa. Doanh nghiệp đã nhập kho phế liệu thu hồi có trị giá 1.000.000 đồng.

Yêu cầu: Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước.

>>>>> Có thể bạn quan tâm: lớp học thực hành kế toán tổng hợp

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Rate this post

One thought on “Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 15 tự giải”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *