Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 15 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 25/11/2017 5 phút đọc

>>>>>Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 14 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 15

Đề bài: Tại công ty TNHH Thanh Bằng có các tài liệu liên quan đến tình hình nhập xuất sản phẩm trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

1.Nhập kho 200.000.000 đồng công cụ dụng cụ A và 400.000.000 đồng công cụ dụng cụ B thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

2.Nhập kho 10.000 sản phẩm X giá mua 3.800 đồng/sản phẩm, thuế GTGT là 10%, tiền chưa thanh toán cho người bán, chi phí bốc dỡ vận chuyển đến kho của doanh nghiệp là 1.000.000 đồng, thuế GTGT 5%, đã thanh toán cho người cung cấp bẳng tiền mặt.

3.Nhập kho 20.000 sản phẩm Y giá mua 2.400 đồng/kg, thuế GTGT là 10%, đã thanh toán bằng TGNH, chi phí bốc dỡ vận chuyển đến kho của doanh nghiệp là 200.000 đồng, thuế GTGT 5%, đã thanh toán cho người cung cấp bẳng tiền mặt. học kế toán doanh nghiệp

4.Nhập kho 15.000 sản phẩm Z, giá mua 1.300 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán người bán. Chi phí vận chuyển bốc dỡ là 300.000 đồng, thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt.

5.Xuất kho 200 sản phẩm Z phục vụ cho bộ phận bán hàng và 100 sản phẩm Y ở bộ phận quản lí doanh nghiệp. cộng đồng xuất nhập khẩu

6.Xuất kho công cụ - dụng cụ A có trị giá 100 triệu đồng cho phân xưởng sản xuất. Biết rằng trị giá công cụ - dụng cụ xuất dùng được phân bổ dần vào chi phí sản xuất trong vòng 10 kỳ. hoc ke toan thuc te

7.Xuất kho công cụ - dụng cụ B có trị giá 180.000.000 đồng cho đơn vị M thuê. Công cụ - dụng cụ B có thể được sử dụng trong 10 kỳ. Giá cho thuê mỗi kỳ là 26.400.000 đồng gồm 10% thuế GTGT, chưa thu tiền khách hàng M.

8.Công cụ - dụng cụ A sử dụng được 8 kỳ thì bị hỏng không thể sửa chữa. Doanh nghiệp đã nhập kho phế liệu thu hồi có trị giá 1.000.000 đồng.

Yêu cầu: Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước.

>>>>> Có thể bạn quan tâm: lớp học thực hành kế toán tổng hợp

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 14 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 14 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo