Mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 25/01/2018 22 phút đọc

Năm 2018, mức đóng bảo hiểm xã hội có chút điều chỉnh theo Quyết định 959/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/5/2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2018.

>>>> Xem thêm: Nội dung cơ bản của Kế toán tiền lương

Điểm điều chỉnh lớn nhất của quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 so với Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 đó là:

  • Về mức đóng BHXH,phía doanh nghiệp chỉ còn đóng 17%(3% vào quỹ ốm đau và thai sản,14% vào quỹ hưu trí và tử tuất) học xuất nhập khẩu ở hà nội
  • Ngoài ra,doanh nghiệp còn phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp
  • Kể từ ngày 1/6/2017 chỉ phải đóng 0,5% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động, nhưng trước ngày 1/6/2017 thì phải đóng 1 %.
  • Riêng mức đóng BHYT và BHTN không thay đổi.

I. Bảng tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm theo quy định mới nhất năm 2018

Trách nhiệm đóng của các đối tượngTỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc
BHXHBH TNLĐ -BNNBHYTBHTNTổng cộng
Doanh nghiệp đóng17%0.5%3%1%21,5%
Người LĐ đóng8%01.5%1%10,5%
TỔNG32%
(Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH x Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm)
(Theo quyết định số 595/QĐ-BHXH)

II.Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

- Đối với khối hành chính:Tiền lương do Nhà nước quy định

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề.Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở. học kế toán thực hành

-Đối với doanh nghiệp:Tiền lương do đơn vị quy định

Từ ngày 01/01/2016-31/12/2017 thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và điểm a Khoản 2 điều 4 của thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

Từ ngày 01/01/2018 trở đi thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 4 của thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

Bảo hiểm xã hội việt nam

1.Mức đóng bảo hiểm xã hội cho khối doanh nghiệp

*Mức lương đóng BHXH năm 2018 không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Theo nghị định 141/2017/NĐ-CP thì lương tối thiểu vùng năm 2018 được quy định như sau

VùngMức lương tối thiểu vùng năm 2018

(áp dụng từ ngày 01/1/2018)

Vùng 13.980.000 đồng/tháng
Vùng 23.530.000 đồng/tháng
Vùng 33.090.000 đồng/tháng
Vùng 42.760.000 đồng/tháng

Chú ý:

-Người lao động đã qua học nghề thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng,nếu công việc độc hại thì cộng thêm 5%

Ví dụ: Anh Mạnh làm hành chính tại Hà Đông–Hà Nội thì mức lương để tham gia bảo hiểm bắt buộc thấp nhất theo mức lương tối thiểu vùng là

3.980.000 + (7% x 3.980.000)= 4.258.600 đồng/tháng

*Mức tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc không cao hơn 20 tháng lương cơ sở (Mức lương cơ sở hiện nay là 1.300.000 đồng/tháng nhưng từ 1/7/2018 thì mức lương cơ sở tăng lên thành 1.390.000 đồng/tháng)

Vậy mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp sẽ là:

 

Doanh nghiệp thuộc vùng

Mức lương thấp nhất để đóng bảo hiểm
Đối với lao động chưa qua học nghềĐối với lao động đã qua học nghề
Vùng 13.980.0004.258.600
Vùng 23.530.0003.777.100
Vùng 33.090.0003.306.300
Vùng 42.760.0002.953.200

Ngoài mức lương thấp nhất thì nhà nước còn quy định mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm.Cụ thể như sau

Loại bảo hiểmMức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm
Áp dụng từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 30/6/2018Áp dụng từ ngày 1/7/2018
Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế20 x 1.300.000=26.000.00020 x 1.390.000 =27.800.000
Bảo hiểm thất nghiệp20 x Mức lương tối thiểu vùng

mức đóng bảo hiểm xã hội

2.Các khoản phụ cấp

*Các khoản phụ cấp phải cộng vào để tham gia bảo hiểm

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động như phụ cấp chức vụ,chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự

*Các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm

Các khoản chế độ và phúc lợi như tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ,hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị mất, nguời lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động….. ke toan tong hop

III.Đối tượng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất năm 2018

mức đóng bảo hiểm xã hội

1.Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH như

-Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Người làm việc theo HĐLĐ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng chỉ phải tham gia bảo hiểm xã hội mà không phải tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

-Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức

-Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng học kế toán thực hành

-Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

-Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu với trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH tỉnh

-Người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

-Người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn..

2.Người sử dụng lao động tham gia BHXH

-Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang

-Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội,tổ chức xã hội khác

-Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động ở Việt Nam

-Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê,mướn, sử dụng lao động. lớp học kế toán trưởng

3.Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề.

IV.Phương thức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2018

Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm đóng theo tháng, 3 tháng, 6 tháng. Cụ thể:

Trường hợp đóng hàng tháng: Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần: Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Theo địa bàn, đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó

>>> Bài viết tham khảo thêm: Học kế toán tổng hợp ở đâu tại Hà Nội

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công!

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Quy định về việc lập hóa đơn

Quy định về việc lập hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo