Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 2 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 27/11/2017 11 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 1 có lời giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - Bài 2

Đề bài: Hãy phân loại các chứng từ kế toán được cho sau đây theo từng nội dung kinh tế:

- Bảng chấm công

- Biên bản điều tra tai nạn lao động

- Phiếu nhập kho

- Hóa đơn thu mua hàng

- Hóa đơn dịch vụ thuê tài chính

- Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi)

- Thẻ quầy hàng

- Phiếu thu học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Bảng kê ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý

- Bảng kiểm kê quỹ

- Biên bản giao nhận TSCĐ

- Thẻ TSCĐ

- Biên bản thanh lý TSCĐ

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

- Bảng thanh toán tiền lương

- Phiếu nghỉ hưởng BHXH khóa học kế toán thuế

- Phiếu chi

- Giấy đề nghị tạm ứng

- Giấy thanh toán tiền tạm ứng

- Biên lai thu tiền

- Phiếu báo làm thêm giờ

- Hợp đồng giao khoán

- Hóa đơn bán lẻ

- Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

- Phiếu xuất kho

- Biên bản kiểm nghiệm

- Thẻ kho

- Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ hoc ke toan tong hop

- Biên bản kiểm kê vật tự sản phẩm hàng hóa

- Hóa đơn giá trị gia tăng

- Hóa đơn bán hàng thông thường

- Bảng thanh toán BHXH

- Bảng thanh toán tiền thưởng

- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Lời giải đề nghị:

Lao động tiền lương: nguyên lý kế toán

- Bảng chấm công

- Bảng thanh toán tiền lương

- Phiếu nghỉ hưởng BHXH

- Bảng thanh toán BHXH

- Bảng thanh toán tiền thưởng

- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

- Phiếu báo làm thêm giờ

- Hợp đồng giao khoán

- Biên bản điều tra tai nạn lao động

Hàng tồn kho:

- Phiếu nhập kho

- Phiếu xuất kho

- Biên bản kiểm nghiệm

- Thẻ kho

- Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

- Biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hóa

Bán hàng:

- Hóa đơn giá trị gia tăng

- Hóa đơn bán hàng thông thường

- Hóa đơn thu mua hàng

- Hóa đơn dịch vụ thuê tài chính

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

- Hóa đơn bán lẻ

- Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi)

- Thẻ quầy hàng

Tiền tệ:

- Phiếu thu

- Phiếu chi

- Giấy đề nghị tạm ứng

- Giấy thanh toán tiền tạm ứng

- Biên lai thu tiền

- Bảng kê ngoại tệ, vàng, bạc , đá quý

- Bảng kiểm kê quỹ

Tài sản cố định:

- Biên bản giao nhận TSCĐ

- Thẻ TSCĐ

- Biên bản thanh lý TSCĐ

- Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ

>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán doanh nghiệp ở đâu tốt nhất Hà Nội

khóa học xuất nhập khẩu tại tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 1 có lời giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 1 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo