Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê – bài 2 có lời giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 2 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê – bài 1 có lời giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê – Bài 2

Đề bài: Hãy phân loại các chứng từ kế toán được cho sau đây theo từng nội dung kinh tế:

– Bảng chấm công

– Biên bản điều tra tai nạn lao động

– Phiếu nhập kho

– Hóa đơn thu mua hàng

– Hóa đơn dịch vụ thuê tài chính

– Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi)

– Thẻ quầy hàng

– Phiếu thu học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

– Bảng kê ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý

– Bảng kiểm kê quỹ

– Biên bản giao nhận TSCĐ

– Thẻ TSCĐ

– Biên bản thanh lý TSCĐ

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

– Bảng thanh toán tiền lương

– Phiếu nghỉ hưởng BHXH khóa học kế toán thuế

– Phiếu chi

– Giấy đề nghị tạm ứng

– Giấy thanh toán tiền tạm ứng

– Biên lai thu tiền

– Phiếu báo làm thêm giờ

– Hợp đồng giao khoán

– Hóa đơn bán lẻ

– Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

– Phiếu xuất kho

– Biên bản kiểm nghiệm

– Thẻ kho

– Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ  hoc ke toan tong hop

– Biên bản kiểm kê vật tự sản phẩm hàng hóa

– Hóa đơn giá trị gia tăng

– Hóa đơn bán hàng thông thường

– Bảng thanh toán BHXH

– Bảng thanh toán tiền thưởng

– Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

– Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Lời giải đề nghị:

Lao động tiền lương: nguyên lý kế toán

– Bảng chấm công

– Bảng thanh toán tiền lương

– Phiếu nghỉ hưởng BHXH

– Bảng thanh toán BHXH

– Bảng thanh toán tiền thưởng

– Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

–  Phiếu báo làm thêm giờ

– Hợp đồng giao khoán

– Biên bản điều tra tai nạn lao động

Hàng tồn kho:

– Phiếu nhập kho

– Phiếu xuất kho

– Biên bản kiểm nghiệm

– Thẻ kho

– Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

– Biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hóa

Bán hàng:

– Hóa đơn giá trị gia tăng

– Hóa đơn bán hàng thông thường

– Hóa đơn thu mua hàng

– Hóa đơn dịch vụ thuê tài chính

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

– Hóa đơn bán lẻ

– Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi)

– Thẻ quầy hàng

Tiền tệ:

– Phiếu thu

– Phiếu chi

– Giấy đề nghị tạm ứng

– Giấy thanh toán tiền tạm ứng

– Biên lai thu tiền

– Bảng kê ngoại tệ, vàng, bạc , đá quý

– Bảng kiểm kê quỹ

Tài sản cố định:

Biên bản giao nhận TSCĐ

– Thẻ TSCĐ

– Biên bản thanh lý TSCĐ

– Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

– Biên bản đánh giá lại TSCĐ

>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán doanh nghiệp ở đâu tốt nhất Hà Nội

khóa học xuất nhập khẩu tại tphcm

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.