Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 3 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 6 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 2 tự giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - Bài 3

Đề bài: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu như sau:

- Nguyên vật liệu tồn kho đầu tháng là 5.000.000 đồng (1.000 kg)

Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:

1.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu, giá mua theo hóa đơn là 4.900 đồng/kg, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển lô hàng này trả bằng tiền mặt là 200 đồng/kg. Chiết khấu thương mại được hưởng do mua số lượng lớn 100 đồng/kg

2.Xuất kho 1.000 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm

3.Nhập kho 3.000 kg nguyên vật liệu, giá mua trên hóa đơn là 5.500 đồng/kg, trong đó thuế GTGT là 10%, nợ chưa trả người bán. Chi phí vận chuyển bốc dỡ lô hàng này là 200 đồng/kg, doanh nghiệp đã chi trả bằng tiền mặt hộ cho bên cung cấp. Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

4.Xuất kho 4.000 kg nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm trong đó có 3.000 kg dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm. cộng đồng xuất nhập khẩu

5.Xuất công cụ sử dụng ở bộ phận quản lí phân xưởng 200.000 đồng, bộ phận bán hàng 200.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp 100.000 đồng.

6.Tính lương phải trả nhân viên bán hàng 5.000.000 đồng, nhân viên quản lí doanh nghiệp 6.000.000 đồng, trực tiếp sản xuất sản phẩm 6.000.000 đồng, quản lí phân xưởng là 7.000.000 đồng. Doanh nghiệp dùng tiền mặt chi trả tiền lương cho CBCNV trong doanh nghiệp.

7.Tính khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất sản phẩm 2.000.000 đồng, quản lí phân xưởng là 1.000.000 đồng, bộ phận bán hàng 500.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp 1.500.000 đồng.

8.Kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho, số thực tế hiện có tại kho là 800 kg. Số chênh lệch giữa thực tế và sổ sách thể hiện trên biên bản kiểm kê vật tư, kiểm toán đề nghị hướng xử lí (nếu thiếu trừ vào lương của thủ kho, nếu thừa được xử lý đưa vào thu nhập hoạt động tài chính). lớp kế toán ngắn hạn

9.Lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý hướng xử lý của phòng kế toán.

10.Biết rằng trong kỳ có 100 kg nguyên vật liệu tạm xuất cho doanh nghiệp B, do nhập thừa của kỳ trước.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào tài khoản có liên quan.

>>>> Bài viết tham khảo: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất TPHCM

tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 2 tự giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 2 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo