Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 2 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 5 phút đọc

>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 1 tự giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - Bài 2

Tại công ty TNHH Trường Hải có các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản kế toán:

- Tiền mặt tồn quỹ: 500.000 đồng

- Tiền gửi ngân hàng 1.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1.Xuất kho thành phẩm ra bán, giá xuất kho 15.000.000 đồng, giá bán 20.000.000 đồng, thu ngay bằng tiền mặt học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

2.Chi tiền mặt trả chi phí vận chuyển hàng bán là 500.000 đồng

3.Xuất công cụ ra sử dụng ở bộ phận bán hàng 200.000 đồng, ở bộ phận quản lí doanh nghiệp 100.000 đồng. kế toán tổng hợp

4.Xuất kho thành phẩm ra bán, giá xuất kho 25.000.000 đồng, giá bán 30.000.000 đồng, người mua nhận hàng, tiền chưa thanh toán.

5.Tính lương phải trả nhân viên bán hàng 2.000.000 đồng, nhân viên quản lí doanh nghiệp 3.000.000 đồng. Dùng tiền mặt chi trả tiền lương cho CB – CNV trong doanh nghiệp.

6.Tính khấu hao tài sản cố định: bộ phận bán hàng 500.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp 1.500.000 đồng. hoc ke toan thuc te

7.Thu nợ của khách hàng bằng tiền mặt đợt 1 là 50%

8.Chi trả nợ cho người bán 25.000.000 đồng bằng tiền mặt.

9.Kiểm kê quỹ tiền mặt, số tiền thực tế hiện có tại quỹ là 2.500.000 đồng. Số chênh lệch giữa thực tế và sổ sách thể hiện trên biên bản kiểm quỹ, kế toán đề nghị hướng xử lý (nếu thiếu trừ lương của nhân việc trực tiếp giữ quỹ, nếu thừa được xử lý đưa vào thu nhập hoạt động tài chính).

10.Lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý hướng xử lý của phòng kế toán.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào các tài khoản có liên quan

>>>> Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt TPHCM

nên học xuất nhập khẩu ở đâu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 1 tự giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 1 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo