Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 9 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 6 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 8 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - Bài 9

Tại doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

1.Nhập kho công cụ - dụng cụ A mua của đơn vị X với giá mua 330.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, đã chuyển khoản cho người bán X ½ số tiền.

2.Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu đơn giá 4.290 đồng/kg. gồm 10% thuế GTGT chưa thanh toán cho người bán K. Chi phí vận chuyển bốc dỡ là 500.000 đồng, thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt.

3.Nhập kho công cụ - dụng cụ B mua của đơn vị Z với giá mua 180.000.000 đồng, thuế GTGT 10% chưa thanh toán tiền cho người bán Z. học xuất nhập khẩu ở đâu

4.Mua 1 TSCĐ giá mua là 592.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán H. Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình lắp đặt và chạy thử của TSCĐ này được kế toán tập hợp như sau:

a.Xuất kho 1.000 kg vật liệu dùng để sản xuất thử. học kế toán thuế online

b.Dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán khách hàng N 2.000.000 đồng

c.Các chi phí khác phát sinh bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng

cách tính giá các đối tượng kế toán

5.Xuất kho công cụ - dụng cụ A có trị giá 100 triệu đồng cho phân xưởng sản xuất. Biết rằng trị giá công cụ - dụng cụ xuất dụng được phân bổ dần vào chi phí sản xuất trong vòng 10 kỳ.

6.Xuất kho công cụ - dụng cụ B có trị giá 180.000.000 đồng cho đơn vị M thuê. Công cụ - dụng cụ B có thể được sử dụng trng 10 kỳ. Giá cho thuê mỗi kỳ là 26.400.000 đồng gồm 10% thuế GTGT, chưa thu tiền khách hàng M. học logistics ở đâu

7.Công cụ - dụng cụ A sử dụng được 8 kỳ thì bị hỏng không thể sửa chữa. Doanh nghiệp đã nhập kho phế liệu thu hồi có trị giá 1.000.000 đồng.

8.Khách hàng M thuê được 6 kỳ thì chấm dứt hợp đồng thuê. Doanh nghiệp đã nhận lại số công cụ - dụng cụ cho thuê. Học kế toán thuế

Yêu cầu: Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nêu trên.

>>>> Có thể bạn đang cần: Lớp học kế toán tổng hợp thực hành ở thành phố hồ chí minh

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 8 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 8 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo