Kê khai sót hóa đơn phải xử lí thế nào?

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 09/02/2018 11 phút đọc
Khi kê khai hóa đơn, nếu kế toán viên kê khai sót hóa đơn thì cần phải có cách xử lí theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Vậy cụ thể khi kê khai sót hóa đơn phải xử lí như thế nào? Bài viết này của Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn cụ thể cách giải quyết trường hợp kê khai sót hóa đơn.
Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót.

Theo ông Phùng Tấn Đạt (TP. Hà Nội) tham khảo Luật số 31/2013/QH13 quy định trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung.

Theo ông Đạt, kỳ ở đây được hiểu là hóa đơn tháng, quý, năm nào được kê khai khấu trừ năm đó, trường hợp kê khai sai sót thì được kê khai bổ sung. Kê khai bổ sung được hiểu là bổ sung cho kỳ kê khai đã kê khai có sai sót về hoá đơn. khóa học về xuất nhập khẩu

Nhưng tại Mục 3, Điểm a Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: Tháng 5/2015 người nộp thuế phát hiện hóa đơn mua vào phát sinh tháng 12/2014 chưa kê khai thì người nộp thuế kê khai vào “Mục I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 5/2015 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ông Đạt nhận thấy, hóa đơn tháng 12/2014 doanh nghiệp chưa kê khai thì doanh nghiệp kê khai bổ sung vào tờ khai quý IV/2014 chứ không thể kê khai vào tháng 4/2015 hoặc tháng 5/2015 (tức là quý II/2015) như trên.

Ông Đạt đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn trường hợp này.

cách kê khai hóa đơn bị bỏ sót

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 6, Điều 1, Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGTquy định:

“Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT:…

đ) Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế…”. khóa học xuất nhập khẩu thực tế

Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào…

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế…”. học nghề kế toán

Ngày 23/11/2015 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4943/TCT-KK về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế để cụ thể hóa việc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau: Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Do đó, đề nghị ông Phùng Tấn Đạt thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. học xuất nhập khẩu online

Như vậy, khi kê khai sót hóa đơn, chúng ta cần kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót và lưu ý là thời điểm phát hiện ra tình trạng kê khai hóa đơn phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra, thanh tra thuế.

>>>Bài viết tham khảo: khóa học kế toán thuế chuyên sâu tốt nhất tại Hà Nội

Kỹ năng kế toán - Chia sẻ kinh nghiệm - Kết nối thành công.

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Hướng dẫn làm thủ tục thanh lý tài sản cố định

Hướng dẫn làm thủ tục thanh lý tài sản cố định

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo