Lưu ý khi quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp và thuế Thu nhập Cá nhân

thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp

Khoảng tháng 1 đến tháng 3 năm nay là mùa báo cáo tài chính năm trước và quyết toán thuế. Khi làm quyết toán thuế, các kế toán cần đặc biệt lưu ý khi làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Trong giới hạn bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ thông tin cụ thể về những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

1.Lưu ý khi quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Khi quyết toán thuế TNDN thì cần phải biết đâu là chi phí không hợp lý theo luật thuế TNDN, để khi quyết toán thuế TNDN thì loại ra và trình bày chỉ tiêu B4 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN (Cần đọc TT78;TT151;TT96).

Dựa vào Quyết toán thuế TNDN năm 2017 thì tiến hành hạch toán tăng thuế TNDN hoặc giảm thuế TNDN theo những nghiệp vụ bên trên tại ngày 31/12/2017 (Xem phần hạch toán bên trên có đề cập)

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu Lỗ thì được phép chuyển liên tục 5 năm, các năm trước có lỗ thì năm 2017 nhớ đính kèm phụ lục 03-2A. Phụ lục này có 2 tác dụng: học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

+ Thứ nhất, Nếu năm 2017 lãi thì trên phụ lục 03-2A gõ số lỗ cần chuyển của các năm trước vào cột ” số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này”
+ Thứ hai, Nếu năm 2017 lỗ, thì trên phụ lục 03-2A cột ” số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này” để trống, mục đích chỉ là theo dõi số lỗ các năm và số lỗ đã chuyển các năm trước.
+Nhớ số lỗ để chuyển lỗ ở đây được hiểu là số lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN của các năm trước chứ không phải sổ lỗ trên báo cáo kết quả kinh doanh của các năm trước.
+Nguyên tắc chuyển lỗ là chuyển liên tục theo tuần tự từng năm (Năm nào lỗ trước thì chuyển trước hết số lỗ của năm đó vào năm hiện tại 2017, nếu đã hết thì mới lấy lỗ của năm tiếp theo chuyển vào năm 2017)

Ở phần điều chỉnh tăng Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN do sự khác biệt giữa kế toán và luật thuế: Gõ từ chỉ tiêu B2 cho tới B7. Đây chính là những khoản chi phí không hợp lý vĩnh viễn hoặc đây có thể là năm trước có ghi nhận doanh thu kế toán nhưng thuế không ghi nhận và năm 2017 thuế mới tính doanh thu. Nói chung phần này phải hiểu rõ về sự khác biệt giữa thuế và kế toán thì mới rõ chỗ này. Tại phần này chủ yếu là chỉ tiêu B4 học xuất nhập khẩu tại hà nội
Ở phần điều chỉnh giảm Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN. Gõ vào chỉ tiêu B9 đến B11 tương ứng. phần này thường các bạn cũng ít sử dụng đến. Các bạn phải hiểu sự khác nhau giữa thuế và kế toán trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí
Lưu ý thuế suất công ty đang áp dụng là bao nhiêu để gõ thu nhập tính thuế vào các cột C7, C8, C9 tương ứng
Doanh nghiệp có ưu đãi về thuế nhớ chọn phụ lục 03-3A, lưu ý các chỉ tiêu từ C11 đến C15

Nhớ ghi số tiền thuế TNDN đã tạm tính và đã nộp vào NSNN của 04 quý của năm 2017 vào cột E1 (Số tiền thuế đã tạm nộp 4 quý cho đến thời điểm mà các bạn nộp tiền thuế 4 quý). Căn cứ pháp lý TT78;TT151;TT96 lớp học kế toán thuế

2. Lưu ý khi quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân

Theo Quyết toán thuế TNCN năm 2017, tiến hành truy thu thuế TNCN hoặc trả lại tiền thuế TNCN cho người lao động vào ngày 31/12/2017 hoặc hạch toán trong quý 1/2018 cũng được vì không ảnh hưởng đến chi phí (Miễn sao kiểm soát được vấn đề thuế TNCN và tiền lương phải trả cho người lao động đúng là được), cách hạch toán như sau học xuất nhập khẩu ở đâu
Nợ 334 Có 3335: Truy thu thuế TNCN của người lao động
Nợ 3335 Có 334: Trả lại tiền thuế TNCN cho người lao động

quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Vấn đề giảm trừ bản thân

+ Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ bản thân 9.000.000 đồng/tháng.
+Những nếu người lao động được Doanh nghiệp quyết toán thay (Tích ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay): Giảm trừ bản thân 12 tháng cho dù trong năm làm không đủ 12 tháng
+Số còn lại (Không tích ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay): Giảm trừ theo số tháng thực tế làm việc.

Vấn đề giảm trừ người phụ thuộc:
Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ người phụ thuộc 3.600.000 đồng/tháng.Giảm trừ tính từ khi phát sinh nuôi dưỡng. (KHÔNG GIỚI HẠN NGƯỜI PHỤ THUỘC, Nên nhớ 2 vợ chồng nuôi người phụ thuộc thì chỉ 1 người tính người phụ thuộc thôi, không được cả 2 vợ chồng đều tính giảm trừ người phụ thuộc) lớp kế toán ngắn hạn

Vấn đề cam kết 02 để không phải khấu trừ thuế

+Người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng hoặc hợp đồng dịch vụ, cộng tác viên….khi doanh nghiệp chi trả nếu:Mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng thì không phải khấu trừ thuế TNCN gì cả.Mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN. Nếu không muốn khấu trừ 10% thuế TNCN thì làm cam kết 02 theo TT92/2015/TT-BTC nếu như ước tính cả năm thu nhập không vượt quá 108tr (Còn nếu có người phụ thuộc thì cứ tính thêm 3.600.000 đồng/người) và có mã số thuế cá nhân tại thời điểm cam kết.

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

>>>>> Bài viết xem thêm: Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *