Thủ tục thay đổi tên công ty, doanh nghiệp

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 06/09/2018 18 phút đọc

Khi công ty bạn có thêm lĩnh vực kinh doanh, hoặc có lý do gì đó phải thay đổi tên doanh nghiệp, khi đó nộp hồ sơ tại đâu, hồ sơ bao gồm những gì? Để tránh sự lúng túng, làm sai, gây mất thời gian khi thực hiện đổi tên doanh nghiệp, công ty, các bạn cùng tham khảo bài viết sau nhé.

>>>Xem thêm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại Hà Nội, TP HCM

1.Hồ sơ đổi tên doanh nghiệp

Hồ sơ thực hiện đổi tên cụ thể theo từng loại hình doanh nghiệp như sau:

a) Doanh nghiệp tư nhân

- Giấy đề nghị Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. (do chủ doanh nghiệp ký) theo mẫu quy định;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm

- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

- Giấy ủy quyền;

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

- Thông báo mẫu dấu

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b) Công ty cổ phần

- Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) ;

- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

- Bản sao biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

- Thông báo mẫu dấu

- Giấy ủy quyền

- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Công ty TNHH 1 thành viên

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) ;

- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

- Thông báo mẫu dấu;

- Giấy ủy quyền;

- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi mẫu I-11 (do người đại diện theo pháp luật ký);

- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

- Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ hoc ke toan thuc te

e) Công ty hợp danh

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ;

- Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

- Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

- Thông báo mẫu dấu;

- Giấy ủy quyền;

- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Hồ sơ thay đổi tên sau khi hoàn tất sẽ nộp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư sau ba ngày làm việc sẽ thay đổi được tên công ty và sẽ đăng lại thông báo mẫu dấu mới.

Sau khi thay đổi tên công ty trên Sở Kế hoạch và Đầu tư và có Giấy phép kinh doanh mới sẽ làm mẫu 08 để cập nhập thông tin trên Chi cục thuế nơi đăng ký kinh doanh. Khi nộp phải kèm bảng photo giấy phép kinh doanh.

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, công ty

 

2.Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

+ Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).

+ Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

+ Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). học kế toán trưởng

3. Một số chú ý khi thực hiện

Khi thay đổi tên Doanh nghiệp cũng cần tuân thủ một số nguyên tắc đặt tên Doanh nghiệp giống như thành lập mới.

- Tên mới dự định đặt phải không bị trung hoặc gây nhầm lẫn với tên công ty khác đã được đặt trước đó;

- Phù hợp với các quy định của luật Doanh nghiệp về đặt tên công ty;

- Thực hiện việc thông báo đối với các cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế; bảo hiểm…và thông báo cho các đối tác, các khách hàng của doanh nghiệp;

- Thay đổi biển tên, con dấu công ty và hệ thống nhận diện thương hiệu khác (nếu có);

Lưu ý khi thực hiện thủ tục:

- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Hướng dẫn về tên doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên;

- Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác;

- Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chỉ bổ sung hoặc thay đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt mà không thay đổi tên viết bằng tiếng việt thì vẫn thực hiện theo thủ tục này.

- Khi thay đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt, doanh nghiệp phải thống nhất thay đổi lại tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có) cho phù hợp theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp;

>>>Xem thêm: Những điểm đáng chú ý về thuế GTGT 2018

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Hướng dẫn hạch toán chi tiết chênh lệch tỷ giá hối đoái

Hướng dẫn hạch toán chi tiết chênh lệch tỷ giá hối đoái

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo