Xử lý vi phạm pháp luật về thuế

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 12/07/2019 5 phút đọc

Việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế được dựa trên các quy định của pháp luật thuế, pháp luật hải quan, pháp luật về xử phạt hành chính và pháp luật về hình sự theo nguyên tắc: kế toán online

Các quy định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

- Các sai phạm về thủ tục hành chính thì xử phạt theo kênh pháp luật hành chính

Theo Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thông tư hướng dẫn số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

Xem thêm bài viết: Các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán

- Các sai phạm về thủ tục hành chính và nội dung của hoá đơn

Thực hiện theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn

  • Những quy định chung
  • Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý giá
  • Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí ôn thi tin học văn phòng
  • Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý hóa đơn
  • Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

- Các sai phạm về hành vi hành chính dẫn đến khai sai thuế, khai thiếu thuế thì tính lại thuế để thu đủ số thuế thiếu (truy thu tiền thuế); phạt tiền 20% số thuế khai thiếu, đồng thời tính tiền chậm nộp thuế tuỳ thuộc vào thời gian chậm nộp thuế (Kể từ ngày 1/7/2016 tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày). khóa học chuyên viên tuyển dụng

- Các vi phạm hành chính về thuế dẫn đến trốn lậu thuế (bao gồm cả gian lận số thuế được hoàn) thì ngoài việc xử lý truy thu số tiền thuế trốn lậu, người nộp thuế còn bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số thuế trốn lậu.

- Trường hợp gian lận thuế, trốn lậu thuế có dấu hiệu vi phạm hình sự thì cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ sang các cơ quan bảo vệ pháp luật để điều tra, xử lý hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật về hình sự.

Xem thêm bài viết: Học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Hướng dẫn định dạng trang và in ấn file Excel

Hướng dẫn định dạng trang và in ấn file Excel

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo