Hạch toán hàng nhận về nhưng chưa có hóa đơn

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 13/07/2024 9 phút đọc

Theo nguyên tắc là khi doanh nghiệp nhận hàng về phải có hóa đơn về. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp thương mại mua hàng hóa, nhận được hàng về nhưng vẫn chưa nhận được hóa đơn. Trong trường hợp này kế toán phải hạch toán như thế nào? Các bạn cùng kỹ năng kế toán tìm hiểu chi tiết qua bài sau nhé.

>>>>>Xem thêm: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

1.Tại ngày nhận được hàng hóa chưa có hóa đơn:

Kế toán lập phiếu nhập kho theo lượng hàng thực nhập và lưu phiếu nhập kho vào tập hồ sơ “ Hàng chưa có hóa đơn”.

2.Trong tháng có hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn, ghi:

Nợ TK 1561 – Giá mua hàng hóa (mở chi tiết) (giá mua chưa có thuế GTGT) (TT200)

Nợ TK 156 – Hàng hóa (mở chi tiết) (giá mua chưa có thuế GTGT) (TT133)

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ ( nếu được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá thanh toán).

Lưu ý: Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị hàng hóa nhập kho bao gồm cả thuế GTGT đầu vào. khóa học tin học văn phòng

3.Cuối tháng chưa có hóa đơn về, kế toán ghi sổ theo giá tạm tính, ghi:

Nợ TK 1561 – Giá mua hàng hóa (mở chi tiết) (ghi theo giá tạm tính) (TT200)

Nợ TK 156 – Hàng hóa (mở chi tiết) (ghi theo giá tạm tính) (TT133)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán (ghi theo giá tạm tính).

Hạch toán hàng nhận về nhưng chưa có hóa đơn

4.Sang tháng sau, khi hóa đơn về:

Kế toán căn cứ vào hóa đơn sẽ tiến hành điều chỉnh theo giá trên hóa đơn (giá thực tế) theo số chênh lệch giữa giá hóa đơn với giá tạm tính: khóa học thanh toán quốc tế tại tphcm

– Nếu giá hóa đơn > giá tạm tính, kế toán ghi bút toán bổ sung, ghi:

Nợ TK 1561 – Giá mua hàng hóa (mở chi tiết) (phần chênh lệch giữa giá trên hóa đơn > giá tạm tính) (TT200)

Nợ TK 156 – Hàng hóa (mở chi tiết) (phần chênh lệch giữa giá trên hóa đơn > giá tạm tính ) (TT133)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán (phần chênh lệch giữa giá trên hóa đơn > giá tạm tính).

– Nếu giá hóa đơn < giá tạm tính, kế toán ghi điều chỉnh giảm bằng bút toán ghi số âm, ghi:

Nợ TK 1561 – Giá mua hàng hóa (mở chi tiết) (phần chênh lệch giữa giá trên hóa đơn < giá tạm tính) (TT200) học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Nợ TK 156 – Hàng hóa (mở chi tiết) (phần chênh lệch giữa giá trên hóa đơn < giá tạm tính ) (TT133)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán (phần chênh lệch giữa giá trên hóa đơn < giá tạm tính).

– Nếu giá trên hóa đơn đúng bằng giá tạm tính, kế toán không phải điều chỉnh.

Lưu ý: chuyên viên tuyển dụng

+ Đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì đồng thời với bút toán điều chỉnh giá tạm tính ở trên, kế toán sẽ tiến hành ghi nhận thuế GTGT đầu vào của hàng hóa theo hóa đơn, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa trên hóa đơn)

Có TK 331- Phải trả cho người bán (số tiền phải trả người bán tương ứng).

+ Đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi điều chỉnh giá tạm tính, kế toán đã ghi nhận theo tổng giá thanh toán của hàng hóa (gồm cả thuế GTGT).

>>>>>Bài viết tham khảo: Học kế toán cho người mới bắt đầu ở đâu tốt

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công!

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo