Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 18/07/2019 4 phút đọc

Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và các biện pháp cưỡng chế được quy định tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC và thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC về trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, thời gian ban hành, phương thức gửi Quyết định cưỡng chế,...

1. Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

  • Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn
  • Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế khóa học xuất nhập khẩu
  • Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.

2. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

  • Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong toả tài khoản;
  • Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;
  • Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu đủ tiền thuế, tiền phạt;
  • Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ; khóa học kế toán online
  • Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;
  • Thu hồi mã số thuế; đình chỉ việc sử dụng hóa đơn;
  • Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Xem thêm: Mức phạt về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Quy định về hợp đồng thử việc mới nhất

Quy định về hợp đồng thử việc mới nhất

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo