Bài tập tổng quan về kế toán - bài 1 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 20/11/2017 6 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 5 có lời giải

Ông Kiến Trung hiện đang có số tiền là 1.200.000.000 đồng dự định thành lập một doanh nghiệp thương mại Thành Hoa với các dữ liệu sau:

1.Giá trị hàng hóa cần dự trữ ban đầu là 400.000.000 đồng từ nhà cung cấp X, ông Kiến Trung phải tiến hành thanh toán 75% ngay khi mua.

2.Ông Kiến Trung mua căn nhà để xây dựng trụ sở văn phòng cho công ty kinh doanh thương mại Thành Hoa, trị giá căn nhà là 1.400.000.000 đồng, ông Kiến Trung thanh toán trước 50% bằng tiền mặt, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ vay 50%, thanh toán trong 10 năm, kỳ hạn thanh toán đầu tiên là sau thời điểm mua nhà 3 năm. Học kế toán ở đâu tốt

3.Ông Kiến Trung mua một dây chuyền công nghệ trị giá 800.000.000 dồng, chưa thanh toán cho nhà cung cấp Y.

4.Mua máy móc, thiết bị văn phòng, dụng cụ làm việc trả ngay bằng tiền mặt 300.000.000 đồng. khóa học kế toán

5.Ông Kiến Trung mua một chiếc xe tải nhẹ giá mua 600.000.000 đồng, thanh toán 75% bằng tiền mặt cho nhà cung cấp Z.

6.Ông Kiến Trung mua một thiết bị làm lạnh với giá 900.000.000 đồng, thanh toán cho nhà cung cấp Y là 400.000.000 đồng, số còn lại chưa thanh toán.

7.Mua một chiếc xe Toyota trị giá 800.000.000 đồng, đưa đón Ban quản lí công ty, thanh toán 400.000.000 đồng và còn nợ lại người cung cấp Z là 400.000.000 đồng. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

8.Tài liệu bổ sung: theo dự toán, công ty ông Kiến Trung sẽ bắt đầu có doanh thu sau 1 tháng hoạt động, các chi phí phát sinh thanh toán bằng tiền tại công ty mỗi tháng là:

- Tiền lương nhân viên: 40.000.000 đồng

- Tiền điện, nước, điện thoại: 10.000.000 đồng

- Chi phí bằng tiền khác: 20.000.000 đồng khóa học xuất nhập khẩu

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: 10.000.000 đồng

Yêu cầu:

1.Theo bạn, Ông Kiến Trung có thể tiến hành thành lập doanh nghiệp với số tiền hiện có hay không?

2.Ông Kiến Trung dự tính yêu cầu nhà cung cấp X cho mình nợ lại một phần tiền mua hàng, theo bạn, số tiền mua hàng ông Kiến Trung cần phải nợ lại là bao nhiêu?

3.Ông Kiến Trung dự tính yêu cầu nhà cung cấp Z cho mình nợ lại một phần tiền mua hàng, theo bạn, số tiền mua hàng ông Kiến Trung cần phải nợ lai là bao nhiêu?

>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán ở đâu tốt - lời khuyên của chuyên gia

khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 5 có lời giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 5 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 1: Ông Kiến Trung hiện đang có số tiền là 1.200.000.000 đồng dự định thành lập một doanh nghiệp thương mại Thành Hoa với các dữ liệu sau.…xem thêm […]

Trả lời
16:01 15/12/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 1 có lời giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 1 tự giải […]

Trả lời
16:58 20/11/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 2 tự giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 1 tự giải […]

Trả lời
10:08 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo