Bài tập tổng quan về kế toán - bài 2 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 20/11/2017 6 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 1 tự giải

Tình hình tài sản của một doanh nghiệp được cho như sau:

1.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

2.Thành phẩm

3.Tiền mặt

4.Máy móc thiết bị học kế toán thực tế

5.Quyền sử dụng đất

6.Hao mòn tài sản cố định

7.Lãi chưa phân phối

8. Giá vốn hàng bán tự học xuất nhập khẩu

9. Nguồn vốn kinh doanh

10.Nguyên vật liệu

11.Công cụ - dụng cụ

12.Tiền gửi ngân hàng

13.Nợ người bán

14.Nợ ngân sách

15.Tài sản thiếu chờ xử lí

16.Màn hình máy vi tính

17.Tài sản thừa chờ xử lí

18.Người mua nợ

19.Khoản phải thu khác

20.Người mua trả tiền trước

21.Vàng bạc, đá quý

22.Chi phí trả trước Học kế toán ở đâu tốt tphcm

23.Nhận thế chấp, ký quỹ dài hạn

24.Thế chấp, ký quỹ dài hạn

25. Hàng đang đi đường

26.Tạm ứng

27.Phải trả công nhân viên

28. Phải thu nội bộ

29.Khoản phải trả khác

30.Quỹ đầu tư phát triển

31.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

32.Quỹ khen thưởng phúc lợi học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

33.Vay ngắn hạn ngân hàng

34.Trả trước cho người bán

35. Ngoại tệ

Yêu cầu: Hãy phân biệt tài sản và nguồn hình thành tài sản.

>>>>>>> Tham khảo thêm: học kế toán thực tế ở đâu tốt

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 1 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 1 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 1 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 2 tự giải […]

Trả lời
16:59 20/11/2017
T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 2: Tình hình tài sản của một doanh nghiệp được cho như sau.... xem thêm […]

Trả lời
16:37 20/11/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 3 tự giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 2 tự giải […]

Trả lời
10:22 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo