Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 12/07/2024 4 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - Bài 3

Tại một công ty Tân Hoàng Giang có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau: lớp kế toán tổng hợp

(Đơn vị tính: đồng) Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

1.Phải thu khách hàng 230.000.000

2.Tạm ứng 40.000.000

3.Nguyên vật liệu 300.000.000

4.Công cụ dụng cụ 20.000.000

5.Thành phẩm 160.000.000

6.Nguồn vốn kinh doanh 1.470.000.000

7.Quỹ đầu tư và phát triển 130.000.000

8.Lợi nhuận chưa phân phối 45.000.000

9.Quỹ khen thưởng phúc lợi 25.000.000

10.Phải trả người lao động 30.000.000 học xuất nhập khẩu

11.Vay dài hạn 100.000.000

12.Tiền mặt 160.000.000

13.Tiền gửi ngân hàng 190.000.000

14.TSCĐ hữu hình 1.520.000.000

15.Hao mòn TSCĐ hữu hình 120.000.000

16.Vay ngắn hạn 500.000.000

17.Phải trả cho người bán 150.000.000

18.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 50.000.000

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ

>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán ở đâu tốt TPHCM

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt hà nội

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

N
Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

[…] Bài 3: Tại một công ty Tân Hoàng Giang có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau………..xem thêm […]

Trả lời
15:53 15/12/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 3 tự giải […]

Trả lời
13:22 24/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 4 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 3 tự giải […]

Trả lời
11:05 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo