Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 4 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 5 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Giả sử có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hướng biến động của các đối tượng kế toán được cho như sau: khóa học kế toán ngắn hạn

1.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 nguồn vốn tăng đối ứng với một nguồn vốn khác giảm

2.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản giảm đối ứng với nguồn vốn giảm

3.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với 1 nguồn vốn tăng

4.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản giảm đối ứng với một tài sản khác cũng giảm

5.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản tăng đối ứng với nguồn vốn tăng

6.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng 1 tài sản giảm học kế toán thực hành

7.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn tăng đối ứng với 1 nguồn vốn giảm

8.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản giảm đối ứng với 2 nguồn vốn giảm

9.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng 2 nguồn vốn tăng học xuất nhập khẩu ở đâu

10.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn giảm đối ứng với 1 nguồn vốn tăng

11.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản giảm đối ứng 1 nguồn vốn giảm

12.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng 1 nguồn vốn tăng

Yêu cầu: Bạn hãy cho các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các tình huống trên

>>>> Tham khảo thêm: Lớp nghiệp vụ kế toán tại tphcm

học xuất nhập khẩu ở hà nội

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 4 tự giải […]

Trả lời
13:22 24/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 5 tự giải

[…] >>>>>> Xem thêm:Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 4 tự giải […]

Trả lời
13:44 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo