Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 6 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 5 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 5 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - Bài 6

Tại công ty TNHH Hoàng Sa có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

1.Nguồn vốn kinh doanh 2.000.000.000

2.Tiền mặt 100.000.000

3.Hàng hóa (4.000 sản phẩm) 200.000.000

4.Tài sản có định 1.200.000.000

5.Tiền lương phải trả X học kế toán tổng hợp

6.Bất động sản đầu tư 500.000.000

7.Phải trả khác 20.000.000

8.Hao mòn lũy kế 70.000.000

9.Tiền gửi ngân hàng 200.000.000

10.Đầu tư dài hạn khác 250.000.000

11.Vay ngắn hạn 500.000.000 chỉ số kpi

12.Phải thu khách hàng 300.000.000

13.Thuế GTGT được khấu trừ 110.000.000

14.Bảo hiểm trả trước 50.000.000

15.Ký quỹ ký cược dài hạn 50.000.000

16.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 100.000.000

17.Công cụ dụng cụ 10.000.000

18.Phải trả người bán 400.000.000

Trong tháng 01/2011 có các nghiệp vụ sau phát sinh: tự học xuất nhập khẩu

1.Mua nguyên vật liệu chưa trả tiền cho người bán là 500.000.000 đồng

2.Doanh nghiệp nhập kho một số công cụ - dụng cụ trị giá 20.000.000 đồng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng

3.Khách hàng trả nợ 100.000.000 đồng bằng tiền mặt hoc ke toan thuc te

4.Thanh toán 100.000.000 đồng cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng

Yêu cầu: Hãy tính tiền lương phải trả X?

Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ, bảng cân đối kế toán sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cho nhận xét về tính cân đối của nó.

>>> Tham khảo thêm: Khóa học thực hành kế toán tổng hợp

khóa học logistics dành cho người mới bắt đầu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 5 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 5 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 5 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 5 tự giải […]

Trả lời
13:25 24/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 7 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 6 tự giải […]

Trả lời
14:06 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo