Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 8 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 5 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 7 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - Bài 8

Tình hình tài sản của công ty TNHH Phương Mai tính đến ngày 31/12/2010 như sau:

(Đơn vị tính: đồng) học kế toán thực tế

1.Nguyên vật liệu 250.000.000

2.Công cụ dụng cụ 50.000.000

3.Quỹ dự phòng phải trả 100.000.000

4. Thành phẩm 250.000.000

5. Tiền mặt 150.000.000

6. Nợ người bán 200.000.000

7. Người mua nợ 250.000.000

8. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 300.000.000

9. Lãi chưa phân phối 200.000.000

10. Nguồn vốn kinh doanh 1.500.000.000

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 100.000.000

12. Vay ngắn hạn ngân hàng 300.000.000

13. TSCĐ hữu hình 1.100.000.000

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 200.000.000

15. Tiền gửi ngân hàng 250.000.000

Trong tháng 01/2011 có các nghiệp vụ sau phát sinh: forum kế toán

1.Mua thiết bị quản lý chưa trả tiền cho người bán là 500.000.000 đồng.

2. Nhập kho nguyên vật liệu trị giá 120.000.000 đồng, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng lớp học kế toán

3. Khách hàng trả nợ 50.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng cộng đồng xuất nhập khẩu

4. Thanh toán 100.000.000 triệu đồng cho người bán bằng tiền mặt

5. Thanh toán nợ vay ngắn hạn ngân hàng 100.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng

Yêu cầu: Hãy lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ, bảng kế toán sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh

>>>> Có thể bạn quan tâm: Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 7 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 7 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

N
Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

[…] Bài 8: Tình hình tài sản của công ty TNHH Phương Trang tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng)………xem thêm […]

Trả lời
15:53 15/12/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 7 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 8 tự giải […]

Trả lời
13:26 24/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 5 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 8 tự giải […]

Trả lời
14:20 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo