Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 11 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 5 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 10 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - Bài 11

Có tình hình tài sản của công ty TNHH sản xuất và thương mại Kinh Đô tính đến ngày 31/03/2010 như sau: hoc ke toan thuc hanh

(Đơn vị tính: đồng)

 1. Nguyên vật liệu 130.000.000
 2. Tiền mặt 150.000.000
 3. Tiền gửi ngân hàng 240.000.000
 4. Phải trả người bán 60.000.000
 5. TSCĐ hữu hình 1.150.000.000
 6. TSCĐ vô hình 1.120.000.000
 7. Vay ngắn hạn 120.000.000
 8. Nguồn vốn kinh doanh X học xuất nhập khẩu
 9. Phải thu khách hàng 120.000.000
 10. Đầu tư vào công ty liên kết 100.000.000
 11. Thành phẩm 64.000.000
 12. Ký, quỹ, ký cược dài hạn 50.000.000
 13. Hàng hóa 122.000.000
 14. Vay dài hạn 200.000.000
 15. Lợi nhuận chưa phân phối 50.000.000

Yêu cầu: khóa học kế toán

1.Dựa vào kết quả bảng cân đời kế toán để tìm X? Lập bảng cân đối kế toán 31/03/2010

2.Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 30/04/2010 sau khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

3.Mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp 120.000.000 đồng

4.Cổ đông góp một tài sản cố định hữu hình trị giá 130.000.000 đồng

5.Khách hàng thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt 20.000.000 đồng

6.Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên đi công tác 12.000.000 đồng

>>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán thực hành ở đâu tốt TPHCM

cách học xuất nhập khẩu hiệu quả

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 10 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 10 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 10 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 11 tự giải […]

Trả lời
13:28 24/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 12 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 11 tự giải […]

Trả lời
15:08 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo