Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 10 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 4 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 9 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - Bài 10

Tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2007 như sau: (Đơn vị tính: đồng)

 1. Vay ngắn hạn ngân hàng 130.000.000
 2. TSCĐ hữu hình 1.500.000.000
 3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 20.000.000
 4. Nguyên vật liệu 125.000.000
 5. Công cụ dụng cụ 15.000.000
 6. Quỹ dự phòng phải trả 10.000.000
 7. Thành phẩm 125.000.000 học kế toán tổng hợp
 8. Tiền mặt 115.000.000
 9. Tiền gửi ngân hàng 325.000.000
 10. Nợ người bán 325.000.000
 11. Người mua nợ 225.000.000
 12. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 130.000.000
 13. Lãi chưa phân phối 120.000.000
 14. Nguồn vốn kinh doanh X
 15. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 110.000.000

Yêu cầu: Hãy:

1.Tìm X? học xuất nhập khẩu ở đâu

2.Cho biết tổng tài sản ngắn hạn, tổng tài sản dài hạn

3.Cho biết tổng nợ phải trả Học kế toán thuế

4.Cho biết tổng giá trị hàng tổn kho

5.Cho biết tổng vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

>>>> Có thể bạn quan tâm: Học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất TPHCM

khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 9 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 9 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

N
Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

[…] Bài 10: Tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2007 như sau: (Đơn vị tính: đồng)………..xem thêm […]

Trả lời
16:26 15/12/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 5 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 10 tự giải […]

Trả lời
13:28 24/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 11 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 10 tự giải […]

Trả lời
14:54 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo