Home / NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / Bài Tập / Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 10 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 10 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 9 tự giải

Tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2007 như sau: (Đơn vị tính: đồng)

 1. Vay ngắn hạn ngân hàng 130.000.000
 2. TSCĐ hữu hình 1.500.000.000
 3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 20.000.000
 4. Nguyên vật liệu 125.000.000
 5. Công cụ dụng cụ 15.000.000
 6. Quỹ dự phòng phải trả 10.000.000
 7. Thành phẩm 125.000.000
 8. Tiền mặt 115.000.000
 9. Tiền gửi ngân hàng 325.000.000
 10. Nợ người bán 325.000.000
 11. Người mua nợ 225.000.000
 12. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 130.000.000
 13. Lãi chưa phân phối 120.000.000
 14. Nguồn vốn kinh doanh X
 15. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 110.000.000

Yêu cầu: Hãy:

1.Tìm X?

2.Cho biết tổng tài sản ngắn hạn, tổng tài sản dài hạn

3.Cho biết tổng nợ phải trả

4.Cho biết tổng giá trị hàng tổn kho

5.Cho biết tổng vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

>>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 11 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 10 tự giải
Đánh giá bài viết

Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Bài tập về tài khoản kế toán và ghi sổ kép kế toán được Kỹ …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *