Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê – bài 4 tự giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 4 tự giải

>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê – bài 3 tự giải 

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê – Bài 4

Tại một doanh nghiệp có các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh được kế toán tập hợp như sau:

– Tiền mặt tồn quỹ đầu kỳ là 500.000 đồng.

Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

1.Xuất kho thành phẩm ra bán, giá xuất kho 15.000.000 đồng, giá bán 20.000.000 đồng, thu ngay bằng tiền mặt.

2.Chi tiền mặt trả chi phí vận chuyển hàng bán là 500.000 đồng. học kế toán thực hành

3.Xuất công cụ ra sử dụng ở bộ phận bán hàng 200.000 đồng, ở bộ phận quản lí doanh nghiệp  100.000 đồng,

4.Xuất kho thành phẩm ra bán, giá xuất kho 25.000.000 đồng,  giá bán 30.000.000 đồng, người mua nhận hàng, tiền chưa thanh toán.

5.Tính lương phải trả nhân viên bán hàng 2.000.000 đồng, nhân viên quản lí doanh nghiệp 3.000.000 đồng. Dùng tiền mặt chi trả tiền lương cho CB – CNV trong doanh nghiệp. 

6.Tính khấu hao tài sản cố định: bộ phận bán hàng 500.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp 1.500.00 đồng.

7.Thu nợ của khách hàng bằng tiền mặt đợt 1 là 50%. hoc ke toan thuc te

8.Chi trả nợ cho người bán 25.000.000 đồng bằng tiền mặt.

9.Kiểm kê quỹ tiền mặt, số tiền thực tế hiện có tại quỹ là 2.500.000 đồng. Số chênh lệch giữa thực tế và sổ sách thể hiện trên biên bản kiểm quỹ, kế toán đề nghị hướng xử lý (Nếu thiếu trừ lương của nhân viên trực tiếp giữ quỹ, nếu thừa được xử lý đưa vào thu nhập hoạt động tài chính).

10.Lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý hướng xử lý của phòng kế toán.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

tự học xuất nhập khẩu

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *