Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 5 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 27/11/2017 5 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 4 tự giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - Bài 5

Hãy phân loại các chứng từ kế toán được cho sau đây theo từng nội dung kinh tế:

- Hóa đơn thu mua hàng

- Hóa đơn dịch vụ thuê tài chính

- Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi)

- Thẻ quầy hàng

- Phiếu thu

- Thẻ TSCĐ học xuất nhập khẩu ở đâu

- Biên bản thanh lý TSCĐ

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

- Phiếu chi

- Giấy đề nghị tạm ứng

- Giấy thanh toán tiền tạm ứng

- Biên lai thu tiền

- Phiếu báo làm thêm giờ học kế toán tổng hợp

- Hợp đồng giao khoán

- Hóa đơn bán lẻ

- Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

- Phiếu xuất kho

- Biên bản kiểm nghiệm

- Thẻ kho

- Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

- Biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hóa

- Hóa đơn giá trị gia tăng hoc ke toan tong hop

- Hóa đơn bán hàng thông thường

- Bảng thanh toán BHXH

>>>> Có thể bạn quan tâm: Nên học kế toán thực hành ở đâu?

nên học xuất nhập khẩu ở đâu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 4 tự giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 4 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo