Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 5 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 8 phút đọc

>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 5

Đề bài: Công ty TNHH Gia Phát chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (hay còn gọi là bình quân gia quyền thời điểm), có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

- Tài khoản 152 (2.000 kg): 10.000.000 đồng

- Tài khoản 153 (10 đơn vị): 2.000.000 đồng

- Tài khoản 211: 1.000.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Nhập kho 8.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 4.180 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán cho người bán hàng bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ về đến kho của công ty là 1.600.000 dồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. ke toan tong hop

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 60.000.000 đồng, cho bộ phận phục vụ sản xuất 8.000.000 đồng và bộ phận quản lí phân xưởng là 22.000.000 đồng. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT; 1% BHTN.

4.Xuất kho 5.000 kg để trực tiếp sản xuất sản phẩm. lớp kế toán thực hành

5.Nhập kho 6.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 4.730 đồng/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển là 660.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng tạm ứng.

6.Nhập kho 4.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 4.800 đồng/kg, thuế GTGT 10%, thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản.

7.Xuất kho 11.500 kg cho sản xuất sản phẩm và 500 kg cho bộ phận phục vụ sản xuất. học xuất nhập khẩu

8.Xuất kho 10 đơn vị công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ hai kỳ cho bộ phận phục vụ sản xuất.học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

9.Báo hỏng công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 5 kỳ, trị giá xuất kho ban đầu là 10.000.000 đồng, phế liệu thu hồi nhập kho là 500.000 đồng.

10.Trích khấu hao tài sản cố định trong kỳ ở bộ phận sản xuất theo phương pháp khấu hao đường thẳng, có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm, trích khấu hao theo tháng và theo số dư đầu kỳ. Biết rằng ¾ nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ được sử dụng ở bộ phận sản xuất.

11.Chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 22.000.000 đồng, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.

12.Cuối kỳ, nhập kho được 5.000 thành phẩm và 200 sản phẩm dở dang, biết rằng công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 500.000 đồng.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm.

>>>>> Tham khảo thêm : Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 6 tự giải

hoc xuat nhap khau o tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 5 t… […]

Trả lời
13:27 05/12/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 6 tự giải

[…] >>>>>Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 5 t… […]

Trả lời
10:50 05/12/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo