Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 05/12/2017 9 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 4

Đề bài: Tại công ty Hoàng Giang có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của các tài khoản: lớp học kế toán thuế

- Vay ngắn hạn ngân hàng: 100.000.000 đồng

- Nguồn vốn kinh doanh 1.500.000.000 đồng

- Phải thu khách hàng 300.000.000 đồng

- Tiền mặt 50.000.000 đồng

- Phải trả người bán X đồng

- Tài sản cố định 1.200.000.000 đồng

- Hao mòn lũy kế 40.000.000 đồng

- Tiền gửi ngân hàng 200.000.000 đồng

- Nguyên vật liệu (3.000 kg) 130.000.000 đồng

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 10.000.000 đồng

- Phải trả khác 50.000.000 đồng

bài tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ khóa học kế toán thuế

1.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 10.780 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 440.000 đồng. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 50.000.000 đồng, cho bộ phận quản lí phân xưởng 20.000.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 10.000.000 đồng. Học kế toán

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT; 1% BHTN.

4.Trích khấu hao tài sản cố định trong kỳ ở bộ phận sản xuất theo phương pháp khấu hao đường thẳng, có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm, trích khấu hao theo tháng và theo số dư đầu kỳ. Biết rằng ¾ nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ được sử dụng ở bộ phận sản xuất.

5.Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 10.000 đồng/kg, thuế GTGT 10% thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ do bên bán thanh toán bẳng tiền mặt là 1.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

6.Xuất kho 4.000 kg nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm và 100 kg dùng cho bộ phận phục vụ sản xuất. Biết rằng công ty áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ hay còn gọi là bình quân gia quyền cố định.

7.Chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 22.000.000 đồng, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.

8.Cuối kỳ, nhập kho được 10.000 thành phẩm và 500 sản phẩm dở dang, biết rằng công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Yêu cầu:

1.Tìm X. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ.

2.Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản và các nghiệp vụ phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm.

3.Lập bảng cân đối tài khoản

4.Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ.

>>>>> Có thể bạn đang cần: Địa chỉ học kế toán tổng hợp thực hành ở Hà Nội

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 4 t… […]

Trả lời
13:26 05/12/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 5 tự giải

[…] >>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 4 t… […]

Trả lời
10:36 05/12/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo