Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 12/07/2024 8 phút đọc

>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 7 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 8

Đề bài: Có số liệu tại một doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, trong tháng 03/2010 có tài liệu như sau:

1.Vật liệu xuất dùng cho các đối tượng: Học kế toán ở đâu tốt

(đơn vị tính: đồng)

Đối tượng sử dụngVật liệu chínhVật liệu phụNhiên liệu
Sản xuất sản phẩm A100.000.00020.000.000
Sản xuất sản phẩm B90.000.00010.000.000
Quản lí phân xưởng16.000.00012.000.000
Cộng190.000.00046.000.00012.000.000

2.Tiền lương phải trả trong tháng tính cho các đối tượng như sau: công nhân sản uất sản phẩm A: 6.000.000 đồng; công nhân sản xuất sản phẩm B: 4.000.000 đồng; nhân viên quản lí phân xưởng: 2.000.000 đồng.

3.Trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định. học kế toán thực tế

4.Khấu hao TSCĐ dùng cho việc sản xuất sản phẩm là 18.000.000 đồng

5.Tiền điện phải trả dùng cho việc sản xuất sản phẩm là 13.000.000 đồng

6.Các khoản chi phí khác chi bằng tiền mặt phục vụ cho việc quản lí tại phân xưởng là 21.000.000 đồng, thuế GTGT 10%.

7.Số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho trong kỳ 2.000 sản phẩm A và 1.000 sản phẩm B, được biết giá trị phế liệu thu hồi từ việc sản xuất sản phẩm A là 1.000.000 đồng và sản phẩm B là 50.000 đồng.

cách tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

8.Tài liệu bổ sung:

- Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ của sản phẩm A là 120.000.000 đồng và B là 8.000.000 đồng.

- Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ của sản phẩm A là 9.000.000 đồng và B là 13.000.000 đồng. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho mỗi loại sản phẩm theo tiêu thức tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. khóa học kế toán doanh nghiệp

- Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

- Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Yêu cầu: Tính toán và phản ánh tình hình trên sơ đồ tài khoản. Tính giá thành thực tế của từng sản phẩm A, B.

>>>> Có thể bạn đang cần: Mức phạt với hành vi gian lận, trốn thuế như thế nào?

học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 7 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 7 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo