Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 2 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 14/07/2024 10 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 2

Đề bài: Công ty TNHH Thanh Bình kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (đơn giá bình quân sau mỗi lần xuất). Có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu: diễn đàn bảo hiểm xã hội

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản: lớp học kế toán

- Tài khoản 152 (12.000 kg): 192.000.000 đồng

- Tài khoản 153 (100 đơn vị): 8.000.000 đồng

- Tài khoản 154: 3.600.000 đồng

Tài liệu 2: Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: học kế toán doanh nghiệp

1.Nhập kho 8.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 14.850 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho người cung cấp. Người bán giao nguyên vật liệu tại kho của doanh nghiệp.

2.Tạm ứng cho nhân viên 5.000.000 đồng bằng tiền mặt.

3.Xuất kho 16.000 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm.

4.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 50.000.000 đồng, cho bộ phận quản lí phân xưởng 20.000.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 10.000.000 đồng. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

5.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT, 1% BHTN.

6.Nhập kho 10.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 17.050 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu về đến kho của công ty là 2.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. học kế toán thực tế ở đâu

7.Nhập kho 100 đơn vụ công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất, đơn giá 86.900 đồng/đơn vị, gồm 10% thuế GTGT, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ thanh toán bằng tiền mặt là 110.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT.

8.Xuất kho 4.600 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm, 300 kg nguyên vật liệu cho bộ phận phục vụ sản xuất và 100 kg nguyên vật liệu cho bộ phận quản lí phân xưởng sản xuất. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

9.Chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 22.000.000 đồng, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. học kế toán thuế

10.Nhập kho 6.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 14.500 đồng/kg, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu đến kho công ty là 1.650.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, người cung cấp nguyên vật liệu thanh toán bằng tiền mặt. Do công ty mua hàng trong thời gian được hưởng chính sách chiết khấu thương mại là 250 đồng/kg, trên giá bán chưa thuế.

11.Xuất kho 5.000 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm

12.Xuất kho 100 đơn vị công cụ dụng cụ sử dụng ở bộ phận sản xuất, 50 công cụ dụng cụ ở bộ phận bán hàng và 50 công cụ dụng cụ ở bộ phận quản lí doanh nghiệp.

13.Báo hỏng một số công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 6 kỳ, trị giá xuất kho ban đầu là 6.000.000 đồng, phế liệu bán thu bằng tiền mặt là 500.000 đồng. phân tích tài chính

14.Cuối kỳ, nhập kho được 4.800 thành phẩm và 200 sản phẩm dở dang. Biết rằng công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vật liệu phụ bỏ ngay từ đầu quá trình sản xuất.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định tổng giá thành sản phẩm và giá thành đơn vị sản phẩm nhập kho trong kỳ.

>>>>> Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành tại TPHCM

có nên tự học xuất nhập khẩu không

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 2 t… […]

Trả lời
13:24 05/12/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 2 t… […]

Trả lời
10:10 05/12/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo