Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 7 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 7 phút đọc

>>>>> Tham khảo thêm:Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 6 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 7

Đề bài: Công ty TNHH Tiến Đạt chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cố định, khấu hao theo phương pháp đường thẳng, có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

- Tài khoản 152 (5.000 kg) : 40.000.000 đồng

- Tài khoản 153: 2.000.000 đồng

- Tài khoản 154 6.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng ở phân xưởng sản xuất, biết rằng công cụ dụng cụ này thuộc loại phân bổ 2 kỳ.

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 100.000.000 đồng, nhân viên quản lí phân xưởng là 40.000.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 10.000.000 đồng, bộ phận đầu tư xây dựng cơ bản là 10.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 20.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp 10.000.000 đồng. Học kế toán ở đâu tốt

cách tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT; 1% BHTN. học xuất nhập khẩu ở đâu

4.Nhập kho 6.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 8.360 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển , bốc dỡ về đến kho của công ty là 2.400.000 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

5.Xuất kho 7.000 kg nguyên vật liệu dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm, 250 kg nguyên vật liệu cho bộ phận phục vụ sản xuất, 100 kg cho bộ phận bán hàng và 50 kg cho bộ phận quản lí doanh nghiệp.

6.Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán gồm 10% thuế GTGT là 19.800.000 đồng, phân bổ cho phân xưởng sản xuất là 8.000.000 đồng, cho bộ phận bán hàng là 6.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 4.000.000 đồng.

7.Trích khấu hao tài sản cố định dùng ở bộ phận sản xuất là 6.000.000 đồng, ở bộ phận bán hàng là 3.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 1.000.000 đồng. ke toan tong hop

8.Cuối kỳ nhập kho 4.000 thành phẩm, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 150, biết rằng công ty áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Phế liệu bán thu bằng tiền mặt là 300.000 đồng. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định giá thành đơn vị sản phẩm nhập kho.

>>>> Có thể bạn đang cần: Không khai đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế bị phạt như thế nào?

khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 6 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 6 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 6 tự giải

[…] >>>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 7 t… […]

Trả lời
13:33 05/12/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8 tự giải

[…] >>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 7 … […]

Trả lời
11:10 05/12/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo