Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 1 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 22/11/2017 4 phút đọc

>>>>Xem thêm: Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - Bài 1

Tại doanh nghiệp sản xuất và thương mại Tiến Thành, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan:

1.Mua hàng hóa nhập kho trị giá 100.000.000 đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt 40.000.000 đồng, phần còn lại nợ người bán.

2.Dùng lãi chưa phân phối bổ sung quỹ đầu tư phát triển 25.000.000 đồng và quỹ khen thưởng phúc lợi 10.000.000 đồng.khóa học kế toán tổng hợp

3.Nhập kho nguyên vật liệu trị giá 10.000.000 đồng và công cụ dụng cụ trị giá 20.000.000 đồng chưa thanh toán tiền cho người bán.

4.Cổ đông góp vốn cho doanh nghiệp một lượng hàng trị giá 50.000.000 đồng và một tài sản cố định trị giá 100.000.000 đồng. tự học xuất nhập khẩu

5.Xuất quỹ tiền mặt trả lương cho công nhân viên là 80.000.000 đồng và trả các khoản phải trả khác là 10.000.000 đồng.

6.Bán hàng thu tiền mặt 20.000.000 đồng. lop hoc ke toan

7.Xuất quỹ tiền mặt trả tiền chuyển hàng hóa đem đi bán là 2.000.000 đồng

8.Tài sản thiếu chờ xử lí trị giá 2.000.000 đồng được giải quyết bằng cách tính vào chi phí khác.

9.Chuyển tài sản cố định có giá trị 6.000.000 đồng thành công cụ dụng cụ.

10.Nhân viên đơn vị thanh toán tạm ứng bằng lượng nguyên vật liệu trị giá 40.000.000 đồng và công cụ dụng cụ trị giá 20.000.000 đồng.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

>>>>>>Thạm khảo thêm: Khóa học thực hành kế toán tổng hợp

khóa học xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Sổ chi phí đầu tư xây dựng (Mẫu số S52-DN)

Sổ chi phí đầu tư xây dựng (Mẫu số S52-DN)

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

K
Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

[…] Bài 1: Tại doanh nghiệp sản xuất và thương mại Tiến Thành, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…..xem thêm […]

Trả lời
17:26 15/12/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 2 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 1 tự giải […]

Trả lời
15:13 22/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo