Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 10 phút đọc

Báo cáo kế toán của doanh nghiệp là công việc mà dù ở bất cứ công ty nào các bạn cũng cần phải làm hàng năm và nó cũng là vấn đề rất phức tạp và khó khăn nữa. Vì vậy những bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp mà Kỹ năng kế toán đưa ra ở đây nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn và thuần thục hơn kiến thức về báo cáo kế toán của doanh nghiệp.

>>>>>>Xem thêm: Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

1. Bài tập có lời giải Học kế toán

Bài 1: Ông Trương Gia Hùng cùng ba người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Thành Gia, với số vốn pháp định khi thành lập là 800.000.000 đồng. Các giao dịch phát sinh.......xem thêm

Bài 2: Ông Trần Thanh Hà cùng hai người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Hà Giang, với số vốn pháp định khi thành lập là 600.000.000 đồng.......xem thêm

Bài 3: Tại công ty TNHH Hoàng Gia, vào ngày 31/12/2010 có các tài liệu sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)...........xem thêm

Bài 4: Bạn hãy cho các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các tình huống sau........xem thêm

Bài 5: Công ty TNHH Hào Gia mới thành lập với số vốn ban đầu là 800.000.000 đồng bằng tiền mặt. Khi được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và với số vốn theo yêu cầu của luật pháp.........xem thêm

2. Bài tập có lời giải dạy kế toán

Bài 1: Giả sử có công ty TNHH Bình Long có số liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán như sau.... xem thêm

Bài 2: Tại công ty sản xuất kinh doanh thương mại Tâm Châu, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2010 như sau.........xem thêm

Bài 3: Tại một công ty Tân Hoàng Giang có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau...........xem thêm

Bài 4: Giả sử có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hướng biến động của các đối tượng kế toán được cho như sau..........xem thêm

Bài 5: Tình hình tài sản của doanh nghiệp sản xuất và thương mại Đức Phát tính đến ngày 31/12/2010 như sau..........xem thêm

Bài 6: Tại công ty TNHH Hoàng Sa có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau.........xem thêm

Bài 7: Giả sử bạn dự định tiến hành thành lập một công ty TNHH Vạn Thành với số liệu sau: (Đơn vị tính: đồng).........xem thêm

Bài 8: Tình hình tài sản của công ty TNHH Phương Trang tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng).........xem thêm

Bài 9: Tình hình tài sản của công ty TNHH Thiên Ân tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng)........xem thêm

Bài 10: Tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2007 như sau: (Đơn vị tính: đồng)...........xem thêm

Bài 11: Tình hình tài sản của công ty TNHH sản xuất và thương mại Kinh Đô tính đến ngày 31/03/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng)...........xem thêm

Bài 12: Giả sử công ty TNHH sản xuất, kinh doanh thương mại Hoàng Mai có các tài liệu như sau.......... xem thêm

Bài 13: Các cổ đông dự định tiến hành thành lập công ty TNHH Hùng Anh với các số liệu được cho như sau.............xem thêm

Bài 14: Công ty TNHH Hoàng Minh ban đầu được thành lập với các dữ liệu sau..........xem thêm

Bài 15: Tại công ty TNHH Đại Việt có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau..............xem thêm

>>>>>>> Có thể bạn đang cần: Học nghiệp vụ kế toán tại tphcm

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt hà nội

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 15 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 15 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo