Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 15 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 4 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 14 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - Bài 15

Tại công ty TNHH Đại Việt có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 1. Mua nguyên vật liệu 200.000.000 đồng, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
 2. Rút quỹ tiền mặt đem gửi vào ngân hàng 500.000.000 đồng
 3. Mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán tiền người bán X là 150.000.000 đồng, thời hạn thanh toán trong vòng 6 tháng học xuất nhập khẩu
 4. Dùng lãi chưa phân phối bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 100.000.000 đồng hoc ke toan thuc hanh
 5. Dùng quỹ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung nguồn vốn kinh doanh 200.000.000 đồng
 6. Bổ sung vốn kinh doanh 1.200.000.000 đồng, đã nhập quỹ tiền mặt
 7. Mua sắm TSCĐ trị giá 1.300.000.000 đồng bằng vay dài hạn ngân hàng học kế toán thuế online
 8. Xuất quỹ tiền mặt 150.000.000 đồng trả nợ người bán Y
 9. Rút tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 300.000.000 đồng
 10. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán Z là 1.400.000.000 đồng
 11. Chuyển trái phiếu ngắn hạn thành trái phiếu dài hạn 120.000.000 đồng
 12. Mua cổ phiếu trị giá 100.000.000 đồng bằng tiền mặt

Yêu cầu: Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn tại đơn vị sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh

>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán thực tế ở đâu tốt

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 14 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 14 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

N
Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

[…] Bài 15: Tại công ty TNHH Đại Việt có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau…………..xem thêm […]

Trả lời
15:55 15/12/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 14 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 15 tự giải […]

Trả lời
13:32 24/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo