Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 22/11/2017 6 phút đọc

>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 2 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3

1.Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2010 được cho như sau

(Đơn vị: đồng)

1.Hàng hóa gửi đi bán 50.000.000

2.Phải trả người bán 100.000.000

3.Tiền mặt 100.000.000

4.Hàng mua đi trên đường 50.000.000

5.Phải thu khách hàng 200.000.000

6.Vay ngắn hạn ngân hàng 300.000.000

7.Tiền gửi ngân hàng 150.000.000

8.Nguồn vốn kinh doanh 600.000.000 ke toan thuc hanh

9.Hàng hóa X

10.Văn phòng công ty 400.000.000

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Mua công cụ dụng cụ, số lượng 400 đơn vị, đơn giá 50.000 đồng/đơn vị, chưa thanh toán cho người cung cấp.

2.Hàng hóa mua đi trên đường đã về nhập kho đủ.

3.Thanh toán cho người bán 100.000.000 đồng bằng tiền mặt

4.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.000 đồng. Chi tạm ứng cho nhân viên trong công ty 10.000.000. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

5.Mua một thiết bị văn phòng làm việc trị giá 800.000.000 đồng, chưa thanh toán cho người bán.

6.Khách hàng chuyển khoản trả nợ cho doanh nghiệp 100.000.000 đồng.

Yêu cầu:

1.Tìm X và lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ. khóa học kế toán tổng hợp

2.Liệt kê tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, tính tổng số mỗi loại.

3.Liệt kê nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, tính tổng số mỗi loại.

4.Liệt kê tài sản thuộc nhóm hàng tồn kho, tính tổng số.

5.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

6.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh.

7.Lập bảng cân đối tài khoản

8.Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ.

>>>>>>Có thể bạn đang cần: học chứng chỉ kế toán ở tphcm

học xuất nhập khẩu ở đâu tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 2 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 2 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo