Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 13 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 12/07/2024 6 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 12 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - Bài 13

Giả sử sau đây là một số tài khoản được sử dụng tại công ty TNHH An Thái, trong hệ thống kế toán được cho dưới đây:

1.Tiền gửi ngân hàng

2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

3.Nguyên liệu chính

4.Phụ tùng thay thế

5.Chi phí tài chính tự học kế toán thuế

6.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

7.Nhà cửa

8.Cổ phiếu quỹ

9.Hàng hóa

10.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch cụ

11.Nhãn hiệu thương mại

12.Công cụ, dụng cụ

13.Trái phiếu phát hàng

14.Giá vốn hàng bán diễn đàn xuất nhập khẩu

15.Đầu tư công ty liên kết

16.Phải trả người bán

17.Vay ngắn hạn ngân hàng Á Châu

18.Chi phí quản lí doanh nghiệp

19.Nguồn vốn kinh doanh

20.Đầu tư vào công ty con

21.Quỹ đầu tư phát triển

22.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

23.Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.Lãi chưa phân phối

25.Phải trả phải nôp khác ke toan tong hop

26.Hao mòn tài sản cố định

27.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

28.Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

29.Hàng mua đi trên đường

30.Tiền mặt

31.Dự phòng phải trả

32.Vốn góp liên doanh

33.Hàng hóa kho bảo thuế

34.Thành phẩm

35.Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

36.Thuế GTGT được khấu trừ

37.Bất động sản đầu tư

38.Nợ dài hạn đến hạn trả

39.Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn

40.Xây dựng cơ bản dở dang

Yêu cầu: Bạn hãy trình bày kết cấu của các tài khoản trên đây.

>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 12 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 12 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 12 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 13 tự giải […]

Trả lời
13:49 24/11/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 14 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 13 tự giải […]

Trả lời
13:40 23/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo