Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 11 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 11 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 10 tự giải

Đề bài:

Công ty TNHH Tâm Hạnh mới đi vào hoạt động, với vốn điều lệ ban đầu là 1.500.000.000 đồng, gồm văn phòng làm việc 1.200.000.000 đồng, thiết bị văn phòng 184.000.000 đồng, công cụ dụng cụ 16.000.000 đồng, và tiền gửi ngân hàng 300.000.000 đồng. Công ty đăng ký nộp thuế GTGT khấu trừ, đánh giá tồn kho theo phương pháp bình quân.

Trong kỳ, công ty có các nghiệp vụ sau: khóa học kế toán

1. Ngày 5/3: mua hàng X để kinh doanh, gồm 10.000 đơn vị, đơn giá 8.600 đồng, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng chuyển khoản.

2. Ngày 8/3: Rút tiền gửi ngân hàng về tiền mặt là 100.000.000 đồng, đã chi tiền quảng cáo là 10.000.000 đồng, thuế GTGT 10%

3. Ngày 10/3: Xuất 6.000 đơn vị hàng M gửi đi bán, đơn giá bán 12.000 đồng, thuế GTGT 10%.

4. Ngày 15/3: Chi tiền mặt cho ngày khai trương công ty 20.000.000 đồng 

5. Ngày 18/3: Chi phí đăng ký mộc và con dấu của công ty là 1.000.000 đồng, chi phí hành chính khác 2.000.000 đồng, đã chi bằng tiền mặt.

6. Ngày 20/3: Mua chịu hàng X gồm 10.000 đơn vị, đơn giá mua 8.800 đồng, gồm 10% GTGT. Hàng về nhập kho đủ.

7. Ngày 28/3: Chi tiền mặt tạm ứng tiền lương cho nhân viên bán hàng 20.000.000 đồng, nhân viên quản lí 10.000.000 đồng.

8. Ngày 30/3: Mua 12.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá mua 12.000 đồng/cổ phiếu thanh toán bằng chuyển khoản.

Yêu cầu: ke toan tong hop

1. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ của công ty.

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh

>>>>>Tham khảo thêm: học kế toán thực tế ở đâu tốt

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 11 tự giải
Đánh giá bài viết

2 thoughts on “Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 11 tự giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *