Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 14 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 14 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 13 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 14

Tại một công ty TNHH An Phú trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán ghi nhận như sau:

1.Cổ đông góp vốn cho doanh nghiệp một tài sản cố định hữu hình trị giá 500.000.000 đồng. tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

2.Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt 150.000.000 đồng.

3.Mua công cụ nhập kho trị giá 8.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng.

4.Chi tiền mặt 12.000.000 đồng để tạm ứng cho nhân viên đi công tác

5.Chi tiền mặt để trả lương nhân viên 20.000.000 đồng Học nguyên lý kế toán

6.Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 140.000.000 đồng.

7.Nhập kho vật liệu trị giá 80.000.000 đồng chưa trả tiền người bán

8.Cổ đông góp vốn cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 130.000.000 đồng.

9.Nhập kho nguyên vật liệu trị giá 100.000.000 đồng, chưa thanh toán cho người bán. lớp học kế toán

10.Vay ngắn hạn ngân hàng 100.000.000 đồng để trả nợ người bán.

11.Dùng lãi chưa phân phổi bổ sung quỹ đầu tư phát triển 30.000.000 đồng

12.Nhập kho một số công cụ, dụng cụ trị giá 20.000.000 đồng, chưa trả tiền cho người bán.

13.Doanh nghiệp tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 20.000.000 đồng bằng tiền mặt.

14.Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 20.000.000 đồng

Yêu cầu: Lập định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sơ đồ tài khoản. Hãy chọn những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như trên để gộp lại thành các định khoản.

>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất TPHCM

khóa học về nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Rate this post

3 thoughts on “Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 14 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *