Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 12 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 14/07/2024 7 phút đọc

>>>>>>Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 11 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - Bài 12

Đề bài: Tại công ty TNHH An Thành, có số dư đầu kỳ của một số tài khoản kế toán

(Đơn vị: đồng)

- Tiền mặt 120.000.000

- Vay ngắn hạn ngân hàng 200.000.000

- Tiền gửi ngân hàng 180.000.000

- Phải thu khách hàng 60.000.000

- Phải trả người bán 150.000.000 học làm kế toán thuế

- Nguyên vật liệu

+ Vật liệu chính (5.000 kg) 80.000.000

+ Vật liệu phụ (2.000 kg) 20.000.000

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 2.400.000

- Tài sản cố định 600.000.000

- Hao mòn TSCĐ 120.000.000

- Nguồn vốn kinh doanh 800.000.000

- Công cụ dụng cụ 40.000.000

- Lợi nhuận 32.400.000 học xuất nhập khẩu

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu chính đơn giá 17.600 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho khách hàng. Một tuần sau, ngân hàng báo nợ tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp, sau khi trừ khoản chiết khấu thanh toán được hưởng là 1% trên giá bán chưa thuế. hoc ke toan thuc te

2.Xuất kho công cụ dụng cụ trị giá 10.000.000 đồng thuộc phân bổ một lần, phân bổ cho bộ phận quản lí phân cưởng 5.000.000 đồng, bộ phận bán hàng 3.000.000 đồng, và bộ phận quản lí doanh nghiệp 2.000.000 đồng.

3.Tiền lương phải trả phát sinh ở bộ phận sản xuất là 40.000.000 đồng, phục vụ sản xuất 10.000.000 đồng, quản lí phân xưởng 10.000.000 đồng, bộ phận bán hàng 30.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp 10.000.000 đồng.

4.Nhập kho 3000 kg nguyên vật liệu chính đơn giá 17.490 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển bốc dỡ thanh toán bằng tiền mặt gốm 5% thuế GTGT là 315.000 đồng. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

5.Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ đơn giá 11.000 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. Người bán giao hàng tại kho của doanh nghiệp.

6.Xuất kho 10.000 kg nguyên vật liệu chính và 2.000 kg vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm.

7.Chi phí điện, nước phát sinh chưa thanh toán cho người cung cấp gồm 10% thuế GTGT là 27.500.000 đồng, trong đó, phân bổ cho bộ phận sản xuất 12.000.000 đồng, bộ phận bán hàng 8.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 5.000.000 đồng.

8.Các chi phí phát sinh thanh toán bằng tiền mặt gồm 10% thuế GTGT là 13.200.000 đồng, trong đó, phân bổ cho bộ phận sản xuất 6.000.000 đồng, bộ phận bán hàng 4.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 2.000.000 đồng.

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

>>>> Có thể bạn quan tâm: học kế toán doanh nghiệp ở đâu

địa chỉ đào tạo xuất nhập khẩu tại tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 11 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 11 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép kế toán

[…] Bài 12: Tại công ty TNHH An Thành, có số dư đầu kỳ của một số tài khoản..…..xem tiếp […]

Trả lời
11:21 18/12/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 11 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 12 tự giải […]

Trả lời
13:48 24/11/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 13 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 12 tự giải […]

Trả lời
13:35 23/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo