Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 10 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 22/11/2017 7 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 9 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 10 tự giải

Công ty TNHH Tân Bình An mới thành lập với số vốn ban đầu là 3.600.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng. Khi được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và với số vốn theo yêu cầu của luật pháp là 3.600.000.000.

Bảng cân đối kế toán vào ngày thành lập:

Ngày 1/1/2010

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt3.600.000.000Vốn chủ sở hữu3.600.000.000
Tổng tài sản3.600.000.000Tổng nguồn vốn3.600.000.000

Giả sử trong tháng 1/2010 có một nghiệp vụ phát sinh như sau:

1.Mua một văn phòng công ty trị giá 500.000.000 đồng, thanh toán 40% bằng tiền gửi ngân hàng, số còn lại nợ chưa thanh toán.

2.Nhập kho 100.000.000 đồng hàng hóa thanh toán bằng chuyển khoản.

3.Vay 200.000.000 đồng bằng tiền mặt để thanh toán cho người bán.

4.Thanh toán cho người bán 100.000.000 đồn bằng tiền gửi ngân hàng .

5.Kỹ quỹ ngắn hạn bằng tiền mặt 100.000.000 đồng. học báo cáo thuế

6.Mua 20.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

7.Tạm ứng cho nhân viên phòng kinh doanh bán hàng 10.000.000 bằng tiền mặt.8.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 300.000.000 đồng.

8.Nhập kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm chưa trả tiền cho người bán là 400.000.000 đồng học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở hà nội

9.Chuyển khoản trả nợ cho người bán là 300.000.000 đồng.

Yêu cầu: học kế toán tổng hợp

1.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh

3.Lập bảng cân đối tài khoản kế toán

4.Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

5.Liệt kê tài sản ngắn hạn, tính tổng số

6.Liệt kê tài sản dài hạn, tính tổng số mỗi loại

7.Liệt kê tài sản thuộc nhóm hàng tồn kho, tính tổng số.

8.Liệt kê tài sản thuộc nhóm nợ phải trả, tính tổng số.

>>>> Có thể bạn đang cần: Học nghiệp vụ kế toán ở đâu

khóa học xuất nhập khẩu thực tế

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 9 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 9 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 8 tự giải

[…] >>>>>Có thể bạn đang cần: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 10 tự giải […]

Trả lời
13:47 24/11/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 11 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 10 tự giải […]

Trả lời
16:45 22/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo