Home / NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / Bài Tập / Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 10 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 10 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 9 tự giải

Công ty TNHH Tân Bình An mới thành lập với số vốn ban đầu là 3.600.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng. Khi được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và với số vốn theo yêu cầu của luật pháp là 3.600.000.000.

Bảng cân đối kế toán vào ngày thành lập:

Ngày 1/1/2010

                                                                                                                Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
Tiền mặt 3.600.000.000 Vốn chủ sở hữu 3.600.000.000
Tổng tài sản 3.600.000.000 Tổng nguồn vốn 3.600.000.000

Giả sử trong tháng 1/2010 có một nghiệp vụ phát sinh như sau:

1.Mua một văn phòng công ty trị giá 500.000.000 đồng, thanh toán 40% bằng tiền gửi ngân hàng, số còn lại nợ chưa thanh toán.

2.Nhập kho 100.000.000 đồng hàng hóa thanh toán bằng chuyển khoản.

3.Vay 200.000.000 đồng bằng tiền mặt để thanh  toán cho người bán.

4.Thanh toán cho người bán 100.000.000 đồn bằng tiền gửi ngân hàng .

5.Kỹ quỹ ngắn hạn bằng tiền mặt 100.000.000 đồng.

6.Mua 20.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

7.Tạm ứng cho nhân viên phòng kinh doanh bán hàng 10.000.000 bằng tiền mặt.8.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 300.000.000 đồng.

8.Nhập kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm chưa trả tiền cho người bán là 400.000.000 đồng

9.Chuyển khoản trả nợ cho người bán là 300.000.000 đồng.

Yêu cầu:

1.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh

3.Lập bảng cân đối tài khoản

4.Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

5.Liệt kê tài sản ngắn hạn, tính tổng số

6.Liệt kê tài sản dài hạn, tính tổng số mỗi loại

7.Liệt kê tài sản thuộc nhóm hàng tồn kho, tính tổng số.

8.Liệt kê tài sản thuộc nhóm nợ phải trả, tính tổng số.

>>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 11 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 10 tự giải
Đánh giá bài viết

Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Bài tập về tài khoản kế toán và ghi sổ kép kế toán được Kỹ …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *