Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 2 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 23/11/2017 7 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 1 có lời giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - Bài 2 có lời giải

Đề bài: Ông Trần Thanh Hà cùng hai người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Hà Giang với số vốn pháp định khi thành lập là 600.000.000. Các giao dịch phát sinh được ghi nhận như sau:

1.Thành lập công ty với số vốn ban đầu là 600.000.000 đồng, các thành viên đã góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng

2.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 200.000.000 đồng khóa học kế toán căn bản

3.Nhập kho hàng hóa trị giá 100.000.000 đồng công ty chưa thanh toán cho người cung cấp

4.Mua một tài sản cố định trị giá 400.000.000 đồng, công ty chưa thanh toán cho người bán

5.Chuyển khoản trả cho người bán 100.000.000 đồng

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán (gồm hai cột, một cột là tài sản và một cột khác là nguồn vốn)

Đề xuất lời giải:

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh:

1.Góp vốn thành lập công ty:

Nợ TK 112 (Tiền gửi ngân hàng) : 600.000.000

Có TK 411 (Vốn chủ sở hữu) : 600.000.000

2. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt:

Nợ TK 111 (Tiền mặt) : 200.000.000

Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng) : 200.000.000

3. Nhập kho hàng hóa:

Nợ TK 156 (Hàng hóa) : 100.000.000

Có TK 331 (Phải trả người bán) : 100.000.000

4. Mua TSCĐ: hoc ke toan thuc te

Nợ TK 211 (TSCĐ) : 400.000.000 học xuất nhập khẩu

Có TK 331 (Phải trả người bán) : 400.000.000

5. Chuyển khoản trả cho người bán:

Nợ TK 331 (Phải trả người bán) : 100.000.000

Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng) : 100.000.000

Bảng cân đối kế toán:

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt200.000.000Phải trả người bán400.000.000
Tiền gửi ngân hàng300.000.000Vốn chủ sở hữu600.000.000
Hàng hóa100.000.000
TSCĐ400.000.000
Tổng tài sản1.000.000.000Tổng nguồn vốn1.000.000.000

>>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán doanh nghiệp ở đâu tốt nhất

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 1 có lời giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 1 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép kế toán

[…] Bài 2: Ông Trần Thanh Hà cùng hai người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Hà Giang với số vốn ……..xem tiếp […]

Trả lời
11:20 18/12/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 1 có lời giải

[…] >>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 2 có lời giải […]

Trả lời
13:51 24/11/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 có lời giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 2 có lời giải […]

Trả lời
16:47 23/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo