Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 4 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 23/11/2017 16 phút đọc

>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 có lời giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 4

Tại công ty TNHH sản xuất Phương Bình, vào ngày 31/12/2010 có các số liệu liên quan được cho trong tài liệu sau: (Đơn vị tính: đồng)

 1. Vay ngắn hạn 45.000.000
 2. Máy móc thiết bị 480.000.000
 3. Phải trả cho người bán 10.000.000
 4. Tạm ứng 6.000.000
 5. Phải trả công nhân viên 3.000.000
 6. Ký quỹ, ký cược ngắn hạn 3.000.000
 7. Sản phẩm dở dang 54.000.000
 8. Nguyên vật liệu chính 62.000.000
 9. Phải thu của khách hàng 3.000.000
 10. Tiền mặt 12.000.000 kỹ năng tìm kiếm việc làm
 11. Nợ dài hạn 196.000.000
 12. Nguồn vốn kinh doanh 1.120.000.000
 13. Kho tàng 150.000.000
 14. Vật liệu phụ 11.000.000
 15. Thành phẩm X tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 16. Phương tiện vận tải 200.000.000
 17. Nhà xưởng Y
 18. Các khoản phải trả khác 3.000.000
 19. Các loại công cụ - dụng cụ 21.000.000
 20. Lãi chưa phân phối 27.000.000
 21. Hàng đang đi trên đường 12.000.000
 22. Tiền gửi ngân hàng 40.000.000 khóa học kế toán doanh nghiệp

Trong tháng 01/2011, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: lop hoc ke toan

1. Thu các khoản phải trả khách hàng bằng tiền mặt 1.000.000 đồng

2. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán 5.000.000 đồng

3. Dùng tiền mặt trả khoản phải trả khác 2.000.000 đồng

4. Nhận một tài sản cố định hữu hình trị giá 15.000.000 đồng từ vốn của cổ đông

Yêu cầu:

1.Hãy phân biệt tài sản và nguồn vốn. Xác định X, Y biết rằng Y = 6X.

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Đề xuất lời giải:

Đơn vị tính: 1000 đồng

TÀI SẢNNỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tài sản ngắn hạn Nợ phải trả
Tiền mặt12.000Vay ngắn hạn45.000
Tiền gửi ngân hàng40.000Phải trả cho người bán10.000
Phải thu khách hàng3.000Phải trả cho công nhân viên3.000
Tạm ứng6.000Phải trả khác3.000
Ký quỹ ký cược ngắn hạn3.000Nợ dài hạn196.000
Nguyên vật liệu chính62.000
Vật liệu phụ11.000
Công cụ dụng cụ21.000
Hàng đang đi trên đường12.000ngành logistics
Sản phẩm dở dang54.000
Thành phẩmX
Tài sản dài hạn Vốn chủ sở hữu
Máy móc thiết bị480.000Nguồn vốn kinh doanh1.120.000
Kho tang150.000Lãi chưa phân phối27.000
Phương tiện vận tải200.000
Nhà xưởngY
Tổng Tài sảnX + Y + 1.054.000Tổng Nguồn vốn1.404.000

1.Ta có: Y = 6X

X + Y = 350.000.000

Giải hệ phương trình ta được:

X = 50.000.000; Y = 300.000.000

2. Định khoản: c&b là gì

Doanh nghiệp thu các khoản phải thu khách hàng bằng tiền mặt:

Nợ TK 111 (Tiền mặt) : 1.000.000

Có TK 131 (Phải thu khách hàng) : 1.000.000

Doanh nghiệp dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán:

Nợ TK 331 (Phải trả người bán) : 5.000.000

Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng) : 5.000.000

Doanh nghiệp dùng tiền mặt trả khoản phải trả khác:

Nợ TK 338 (Phải trả khác) : 2.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt) : 2.000.000

Doanh nghiệp nhận một tài sản cố định hữu hình:

Nợ TK 211 (TSCĐ) : 15.000.000

Có TK 411 (Nguồn vốn kinh doanh) : 15.000.000

>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán cấp tốc tại Hà Nội và TPHCM

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép được tham khảo tại kế toán Lê Ánh

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 có lời giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 có lời giải

[…] >>>>Có thể bạn quan tâm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 4 có lời giải […]

Trả lời
13:53 24/11/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 5 có lời giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 4 có lời giải […]

Trả lời
11:37 24/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo