Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 3 có lời giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 có lời giải

>>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 2 có lời giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – Bài 3 có lời giải

Tại công ty có số dư đầu kỳ được cho như sau:

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt180.000.000Vay ngắn hạn500.000.000
Tiền gửi ngân hàng100.000.000Vốn chủ sở hữu800.000.000
Khoản đầu tư200.000.000
Tạm ứng20.000.000
Hàng hóa200.000.000
Tài sản cố định600.000.000
Tổng tài sản1.300.000.000Tổng nguồn vốn1.300.000.000

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Nhận vốn góp bổ sung của các thành viên trong công ty bằng tiền mặt 500.000.000 đồng

2. Trả nợ vay ngắn hạn bằng tiền mặt là 300.000.000 đồng dạy kế toán

3. Mua một tài sản cố định trị giá 200.000.000 đồng chưa thanh toán tiền cho người bán

4. Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng là 300.000.000 đồng

5. Nhập kho công cụ dụng cụ trị giá 10.000.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

Đề xuất lời giải:

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh: ke toan tong hop

1.Nhận vốn góp bổ sung:

            Nợ TK 111 (Tiền mặt)                                     : 500.000.000

                        Có TK 411 (Vốn chủ sở hữu)              : 500.000.000

2. Trả nợ vay ngắn hạn:

            Nợ TK 311 (Vay ngắn hạn)                             : 300.000.000

                        Có TK 111 (Tiền mặt)                         : 300.000.000

3. Mua tài sản cố định: tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

            Nợ TK 211 (TSCĐ)                                         : 200.000.000

                        Có TK 331 (Phải trả người bán)                       : 200.000.000

4. Nộp tiền mặt vào tài khoản TGNH:

            Nợ TK 112 (Tiền gửi ngân hàng)                     : 300.000.000

                        Có TK 111 (Tiền mặt)                         : 300.000.000

5. Nhập kho công cụ, dụng cụ: diễn đàn kế toán

            Nợ TK 153 (Công cụ dụng cụ)                                    : 10.000.000

                        Có TK 111 (Tiền mặt)                         : 10.000.000

Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ:

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt70.000.000Vay ngắn hạn200.000.000
Tiền gửi ngân hàng400.000.000Phải trả người bán200.000.000
Khoản đầu tư200.000.000Vốn chủ sở hữu1.300.000.000
Tạm ứng20.000.000
Công cụ dụng cụ10.000.000
Hàng hóa200.000.000
Tài sản cố định800.000.000
Tổng tài sản1.700.000.000Tổng nguồn vốn1.700.000.000

>>>Có thể bạn quan tâm: Học kế toán ngắn hạn ở đâu tốt nhất

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

5/5 - (1 bình chọn)

2 thoughts on “Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 3 có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *