Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 3 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 24/11/2017 9 phút đọc

Thực hiện làm các bài tập kế toán là cách giúp các bạn áp dụng được kiến thức lý thuyết vào thực tế. Trong bài viết dưới đây Kỹ năng kế toán sẽ chia sẻ bài tập về tính giá các đối tượng kế toán

>> Có thể bạn quan tâm: Khóa học kế toán tổng hợp tại HCM

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - Bài 3

Tại một doanh nghiệp, có các tài liệu liên quan tình hình nhập xuất vật tư trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

Ngày thángDiễn giảiSố lượng (kg)Đơn giá (đồng)Thành tiền
01/04Tồn dầu2.0002.5005.000.000
05/04Nhập8.0002.00016.000.000
09/04Xuất5.000 ? ?
13/04Nhập6.0002.20013.200.000
19/04Nhập4.0002.400 9.600.000
24/04Xuất12.000 ? ?

Yêu cầu: Hãy xác định trị giá hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp nhập sau xuất trước, phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (bình quân gia quyền thời điểm), bình quân gia quyền cuối kỳ (gia quyền cố định).

>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 2 có lời giải

Lời giải đề xuất: khóa học kế toán thuế

*Áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước:

Trị giá xuất kho ngày 09/04:

Trị giá xuất = 2.000*2.500 + 3.000*2.000 = 11.000.000

Trị giá xuất kho ngày 24/04:

Trị giá xuất = 5.000*2.000 + 6.000*2.200 + 1.000*2.400 = 25.600.000

*Áp dụng phương pháp nhập sau xuất trước:

Trị giá xuất kho ngày 09/04: lớp kế toán ngắn hạn

Trị giá xuất = 5.000*2.000 = 10.000.000

Trị giá xuất kho ngày 24/04:

Trị giá xuất = 4.000*2.400 + 6.000*2.200 + 2.000*2.000 = 26.800.000

*Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ (cố định):

Đơn giá xuất kho: học xuất nhập khẩu

Đơn giá = 43.800.000/ 20.000 = 2.190 đồng/ kg

Trị giá xuất kho ngày 09/04: khóa học trưởng phòng nhân sự tại tphcm

Trị giá xuất = 5.000 *2.190 = 10.950.000

Trị giá xuất kho ngày 24/04:

Trị giá xuất = 12.000*2.190 = 26.280.000

*Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (thời điểm):

Đơn giá xuất kho ngày 09/04:

Đơn giá = 21.000.000 /10.000 = 2.100 đồng/ kg

Trị giá xuất kho ngày 09/04:

Trị giá xuất = 5.000*2.100 = 10.500.000

Đơn giá xuất kho ngày 24/04:

Đơn giá = (5.000*2.100 + 22.800.000) / (5.000 + 10.000) = 2.220 đồng/kg

Trị giá xuất kho ngày 24/04:

Trị giá xuất = 12.000*2.220 = 26.640.000 khóa học xuất nhập khẩu dành cho người chưa biết gì

Lời giải bài tập về tính giá các đối tượng kế toán được tham khảo từ kế toán Lê Ánh

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 2 có lời giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 2 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 2 có lời giải

[…] >>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 3 có lời giải […]

Trả lời
16:41 27/11/2017
G
Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 4 có lời giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 3 có lời giải […]

Trả lời
14:18 24/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo