Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 1 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 24/11/2017 8 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 5 có lời giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - Bài 1

Đề bài: Tại một doanh nghiệp, có các tài liệu liên quan tình hình nhập xuất vật tư trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

Ngày thángDiễn giảiSố lượng (kg)Đơn giá (đồng)Thành tiền
01/03Tồn đầu3.0003.0009.000.000
04/03Nhập4.0002.50010.000.000
08/03Nhập5.0002.80014.000.000
12/03Xuất6.000 ? ?
15/03Nhập4.0002.0008.000.000
28/03Xuất8.000 ? ?

Yêu cầu: Hãy xác định trị giá hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp nhập sau xuất trước, phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (bình quân gia quyền thời điểm), bình quân gia quyền cuối kỳ (gia quyền cố định).

Lời giải đề xuất:

*Áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước học kế toán doanh nghiệp

Trị giá xuất kho ngày 12/03:

Trị giá xuất = 3.000*3.000 + 3.000*2.500 = 16.500.000

Trị giá xuất kho ngày 28/03: diễn đàn xuất nhập khẩu

Trị giá xuất = 1.000*2.500 + 5.000*2.800 + 2.000*2.500 = 20.500.000

*Áp dụng phương pháp nhập sau xuất trước:

Trị giá xuất kho ngày 12/03:

Trị giá xuất = 5.000*2.800 + 1.000*2.500 = 16.500.000

Trị giá xuất kho ngày 28/03:

Trị giá xuất = 4.000*2.000 + 3.000*2.500 + 1.000*3.000 = 18.500.000

*Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ (cố định):

Đơn giá xuất kho: học khai báo thuế

Đơn giá = 41.000.000/ 16.000 = 2.560 đồng/kg

Trị giá xuất kho ngày 12/03: khóa học quản trị nhân lực

Trị giá xuất = 6.000*2.560 = 15.360.0000

Trị giá xuất kho ngày 28/03:

Trị giá xuất = 8.000*2.560 = 20.480.000

*Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (thời điểm):

Đơn giá xuất kho ngày 12/03:

Đơn giá = 33.000.000/12.000 = 2.750 đồng/kg

Trị giá xuất kho này 12/03:

Trị giá xuất = 6.000*2.750 = 16.500.000

Đơn giá xuất kho này 28/03:

Đơn giá = (6.000*2.750 + 8.000.000) / 10.000 = 2.450 đồng/kg

Trị giá xuất kho ngày 12.03:

Trị giá xuất = 8.000*2.450 = 19.600.000

>>>> Có thể bạn đang cần: Nên học kế toán ở đâu Hà Nội

tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 5 có lời giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 5 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo